25 ianuarie 2022 - 09:08

Ajutor de minimis pentru LEGUME în spații protejate – condiții și culturi eligibile

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat în dezbatere publică Hotărârea de Guvern pentru aprobarea programului de ajutor de minimis pentru susținerea producției de legume în spații protejate pentru anul 2021.

Potrivit documentului, schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021, pentru susținerea producției de legume cultivate în spații protejate. Legumele eligibile sunt următoarele:

 • ardei gras și/sau ardei lung
 • castraveți
 • tomate
 • varză albă și/sau varză roșie
 • vinete

Pentru a fi eligibili la acordarea acestui ajutor de minimis pentru producția de legume în spații protejate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 • sa fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;
 • să depună cerere de înscriere în program
 • să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile prevăzute
 • să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;
 • să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate, în anul 2021;
 • să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat începând cu data înfiinţării culturii și avizat de oficiul fitosanitar județean;
 • să facă dovada valorificării producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare.

Producțiile minime pentru acordarea acestui ajutor de minimis sunt următoarele:

 1. în sere
  • 2900 kg/1000 mp pentru ardei gras și/sau lung;
  • 5000 kg/1000 mp pentru castraveți;
  • 8500 kg/1000 mp pentru tomate;
  • 4600 kg/1000 mp pentru varza albă și/sau roșie.
  • 3000 kg/1000 mp pentru vinete;
 2. în solarii
  • 1600 kg/1000 mp pentru ardei gras și /sau lung;
  • 3000 kg/1000 mp pentru castraveți;
  • 3200 kg/1000 mp pentru tomate;
  • 2200 kg /1000 mp pentru varza albă și/sau roșie.
  • 2000 kg/1000 mp pentru vinete.

Dovada valorificării producției de legume obținute în spații protejate o constituie bonul fiscal/factura/fila din carnetul de comercializare.

Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute numai pentru o singură cultură în anul de cerere și numai pentru o suprafața de 1000 mp.

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/cultură/1000 mp/beneficiar este de 2.000 euro și se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020.

Proiectul de act normativ complet poate fi consultat pe site-ul MADR.