Plata subvențiilor pentru crescătorii de animale în 2022! Informare APIA

Crescătorii de animale care vor să acceseze schemele de plată în sectorul zootehnic în anul 2022 trebuie să depună la APIA o serie de documente. Iată care sunt acestea.

I. Ajutor naţional tranzitoriu – schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte (ANTZ 7)

  1. fermierii care au obţinut un drept la plata ANTZ 7 în anii anteriori, vor solicita acest drept fără a mai prezenta documentele specifice în baza cărora a fost obţinut dreptul la prima ANTZ 7.
  2. fermierii neînregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1
   aprilie 2015 şi care NU au obţinut un drept la plată pentru perioada de referință 01.04.2015 – 29.02.2016/ 01.03.2016 – 28.02.2017/ 01.03.2017 – 28.02.2018/
   01.03.2018 – 28.02.2019/01.03.2019- 29.02.2020/01.03.2020-28.02.2021 pot solicita doar pentru perioada de referinţă 01.03.2021 – 28.02.2022.

Documente din care rezultă comercializarea cantității de lapte pentru care se solicită ANTZ 7 în perioada de referință 01.03.2021 – 28.02.2022:

 1. copie de pe cel puțin un contract cu un prim cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoțită de copii de pe factura/facturile sau de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care să rezulte comercializarea a
  minim 3 tone de lapte pe exploatație cu cod ANSVSA, în perioada de referință 01.03.2021 – 28.02.2022, pentru producătorul care efectuează livrare de lapte;
 2. copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din
  care să rezulte comercializarea a minim 3 tone de lapte pe exploatație cu cod ANSVSA, în perioada de referință 01.03.2021 – 28.02.2022, pentru producătorul, persoana fizică, ce efectuează vânzarea directă a laptelui;
 3. copie de pe avizul de însoțire a mărfii şi de pe dispoziția de încasare a valorii/documente fiscale, din care să rezulte comercializarea a minim 3 tone de lapte pe exploatație cu cod ANSVSA, pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
 4. copie de pe factura /bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui din care să rezulte comercializarea a minim 3 tone de lapte pe exploatație cu cod ANSVSA în perioada de referință 01.03.2021 – 28.02.2022, pentru PFA, II, IF şi SC.
 5. copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă livrarea şi de pe notele de intrare-recepție în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea şi recepția a minim 3 tone lapte la unitatea proprie de procesare, în perioada de referință 01.03.2021 – 28.02.2022, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

II. Ajutor naţional tranzitoriu – schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne (ANTZ 8)

 • copie de pe paşaportul fiecărui animal, existent în exploatație, /copie de pe documentele care atestă ieşirile din efectiv pentru fiecare animal, ieşit din exploatație, după caz, în cazul exploatațiilor înființate în perioada 01.03.2021 – 28.02.2022 şi/sau pentru care nu s-a beneficiat de primă în anii anteriori.

Fermierii care solicită ANTZ 8 şi care au dobândit dreptul la primă în anul anterior/anii anteriori, pot solicita ajutor naţional tranzitoriu pentru efectivul de animale pentru care au obținul dreptul la primă, fără a mai prezenta pasapoartele pe baza cărora a fost obţinut dreptul la prima ANTZ 8 in anii anteriori.

III. Sprijin cuplat, acordat fermierilor activi, în funcţie de efectivul de animale determinate / kg gogoşi crude de mătase determinate, solicitat/e de beneficiar, din următoarele categorii:

  1. bivoliţe de lapte
   • copia de pe paşaportul fiecarei bivolițe de lapte pentru care se solicită SCZ;
   • adeverința eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea şi menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea bivolițelor pentru care se solicită sprijin cuplat în registrul genealogic al rasei.
  2. ovine / caprine (termenul limită de depunere al documentelor este 01.09.2022)
   • adeverința eliberată de asociația / agenția acreditată pentru înființarea şi menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea berbecilor / țapilor, pentru care se solicită SCZ, în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală şi înscrierea / înregistrarea oilor sau caprelor, pentru care se solicită SCZ, în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară şi respectarea raportului de maximum 35 de femele ovine/caprine, pentru care se solicită SCZ, la un berbec / țap înscris în registrul genealogic al rasei, avizată de către ANZ prin oficiile pentru zootehnie județene, după caz sau;
   • adeverința eliberată de oficiul pentru zootehnie județean, prin care se confirmă respectarea raportului de maximum 35 de femele ovine / caprine, pentru care se solicită SCZ, neînscrise şi neînregistrate într-un registru genealogic la un berbec / țap cu certificat de origine.
  3. taurine de carne
   • copia de pe paşaportul fiecarei taurine de carne pentru care se solicită SCZ;
   • adeverința eliberată de agenția/asociația acreditată pentru înființarea şi menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor de carne în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară şi înscrierea taurilor de carne în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală.
  4. vaci de lapte
   • copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte pentru care se solicită SCZ;
   • adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/ înregistrarea vacilor de lapte, după caz, pentru care se solicită SCZ, în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară;
   • în funcție de modul de comercializare a laptelui, prin livrare la procesator sau prin vânzarea directă a laptelui
    1. pentru comercializarea prin livrare: copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrare de lapte sau, dacă producătorul deține unitate de procesare proprie, copie de pe cel puțin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe o notă de intrarerecepție care atestă livrarea laptelui laptelui la unitatea proprie de procesare, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte;
    2. pentru comercializarea prin vânzare directă:
     • copia de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoana fizică ce efectuează vânzare directă a laptelui şi a produselor lactate, sau copia de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe dispoziția de încasare a valorii aferente laptelui comercializat, în cazul în care producătorul efetuează vânzarea laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
     • copie de pe factura/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui şi a produselor lactate pentru PFA, II, IF şi SC.
  5. viermi de mătase
   • copia contractului de livrare cu o unitate de procesare/un operator din domeniu care are ca obiect de activitate comerţul gogoşilor de mătase şi/sau pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile şi/sau producţia de ţesături, pentru minimum 15 kg
    gogoşi crude pentru fiecare cutie de 10 grame de ouă de viermi de mătase eclozionabile (doar în cazul procesării prin terți).
   • documente specifice care se prezintă la depunere sau până la data de 5 decembrie 2022:
    • factura de achiziție a cutiilor cu ouă de viermi de mătase şi copia autorizației sanitar veterinare pentru unitatea de la care au fost achizitionate cutiile cu ouă de viermi de mătase/ documente contabile interne din care să reiasă cantitatea totală de ouă de viermi de mătase produse şi cantitatea de ouă de viermi de mătase transformate în gogoşi crude de mătase din cantitatea totală şi autorizația sanitar-veterinară pentru producerea materialului sericicol (ouă de viermi de mătase);
    • factura de vânzare a gogoşilor crude de mătase către procesator/operator sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice. În situația în care fermierul are şi calitatea de procesator, acesta face dovada procesării producției proprii de gogoşi crude de mătase în unitatea proprie, prin documente contabile interne.

Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor de plată/ajutoarelor naţionale, trebuie să depuneţi anual, la APIA, cererea unică de plată şi să îndepliniţi condiţiile de eligibilitate conform legislaţiei comunitare şi naţionale. În cazul măsurilor 10, 11, trebuie să respectaţi şi cerinţele specifice pachetelor solicitate la plată şi cerinţele de bază conform Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Informaţii privind zonele eligibile pentru M10, M11, M13 se regăsesc în PNDR 2014-2020, pe site-ul APIA şi la Centrele Judeţene/Locale APIA.

  Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.

  Cele mai citite articole