20 septembrie 2021 - 04:34

Viitorul agriculturii, bazat pe digitalizarea sectorului si eficientizarea muncii

Digitalizarea poate contribui în mod considerabil la eficientizarea muncii în agricultură! Potrivit lui Bogdan Pivariu, candidat la primăria Florești din județul Cluj, procesul de digitalizare reprezintă o nouă etapă în evoluţia agriculturii și a comunităților rurale din România! 

În cadrul unei dezbateri, au fost reamintite politicile de inovare promovate de Guvernul României. La întâlnire au fost prezenți ministrul Agriculturii Adrian Oros, europarlamentarul Daniel Buda și Sabin Sărmaș – președintele Autorității pentru Digitalizarea României.

Oficialii au vorbit despre „Smart Village”, un nou concept de dezvoltare a satelor românești cu ajutorul fondurilor europene. Potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a ministrului Adrian Oros, conceptul de „smart village” trebuie promovat cât mai puternic în perioada următoare, întrucât acesta va deveni un model real de dezvoltare a comunităților Rurale.

„Cu ajutorul celor aproximativ 80 miliarde de euro în viitoarea perioadă de programare vrem să punem bazele unui parteneriat pentru modernizarea satului românesc. Deschiderea noastră este maximă pentru administrațiile locale din mediul rural deoarece vrem să creionăm împreună lucruri frumoase pentru comunități”, a scris Adrian Oros, pe pagina oficială.

Smart Village presupune:

 • Folosirea inteligentă a resurselor locale și reducerea costurilor prin metode inovatoare. Reducerea formularelor de hârtie și a complexității birocratice a depunerii de cereri, petiții și alte tipuri de documente în relația cu autoritățile locale.
 • Automate electronice pentru plata taxelor si impozitelor de către persoanele fizice și juridice. Automatele vor fi amplasate în magazinele sătești, iar gestionarii vor fi instruiți pentru a acorda consiliere în folosirea lor.
 • Crearea de zone cu Wi-Fi gratuit asigurat de primărie, marcate și promovate ca atare, pentru a suplini nevoia de conectivitate a locuitorilor.

Strategiile Smart Village răspund provocărilor și nevoilor teritoriului, bazându-se pe punctele forte și activele locale. Strategiile trebuie să determine obiective pe termen scurt, mediu și lung. Progresul trebuie să fie măsurabil prin indicatori de performanță care vor fi stabiliți într-o foaie de parcurs.

Strategiile pot viza, de exemplu:

 • îmbunătățirea accesului la servicii (în diverse domenii, cum ar fi sănătatea, formarea sau transportul),
 • îmbunătățirea oportunităților de afaceri și crearea de locuri de muncă,
 • dezvoltarea unor lanțuri scurte de aprovizionare cu alimente și a practicilor agricole,
 • dezvoltarea unei economii circulare,
 • o mai bună exploatare a resurselor naturale,
 • adaptarea la schimbările climatice,
 • conservarea mediului și a biodiversității,
 • o mai bună valorizare a patrimoniului cultural pentru o mai mare atractivitate turistică și altele.