Ești crescător de vaci de lapte? Primești ajutor bunăstare animal dacă depui aceste acte

De anul acesta, crescătorii de vaci de lapte primesc ajutorul pentru bunăstarea animalelor. Potrivit Planului Național Strategic 2023-2027, cuantumul ajutorului pentru 2023 este de 100,18 euro/UVM/an.

Publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii, proiectul de ordin MADR arată care sunt documentele pentru plata subvențiilor din agricultură în perioada 2023-2027 și de ce acte au nevoie crescătorii de vaci de lapte pentru a obține acest sprijin financiar.

Art. 48. Documentul care se depune împreună cu cererea de plată pentru eco-schema vaci lapte este copia autorizației/înregistrării sanitar- veterinare aferentă exploatației pentru care se încheie angajamentul voluntar anual.

Art. 49.-(1) Documentele specifice care atestă îndeplinirea cerințelor specifice și care se depun împreună cu decontul justificativ sunt:

a) mișcarea lunară și cumulată din care rezultă efectivul de vaci de lapte aflat sub angajament;

b) pentru cerința referitoare la starea tehnică a echipamentelor de muls:

(i) copie a contractului de servicii /mentenanță, pentru verificările tehnice efectuate asupra echipamentelor de muls;

(ii) copie a facturii/facturilor pentru serviciile prestate și a documentului care face dovada plății acestora;

(iii) copie a raportului emis / a procesului /proceselor verbale din care rezultă verificările tehnice efectuate asupra echipamentelor de muls.

c) pentru cerința referitoare la schimbarea manșoanelor aparatelor de muls:
(i) copie a facturii/facturilor de achiziție a manșoanelor;
(ii) copie a fișei de magazine, dacă există manșoane pe stoc la data de 1 ianuarie a anului;
(iii) copii ale bonurilor de consum;
(iv) copii ale proceselor verbale din care rezultă data operațiunii/operațiunilor de înlocuire a manșoanelor și aparatele de muls pentru care au fost efectuate înlocuirile.

d) pentru cerința referitoare la utilizarea produselor pentru îngrijirea ugerului:
(i) copie a facturii/facturilor de achiziție a produselor folosite pentru igiena ugerului;
(ii) copie a fișei de magazie, dacă există produse pe stoc la data de 1 ianuarie a anului;
(iii) copii ale bonurilor de consum;
(iv) copie a registrului de evidență a aplicării produselor, care va cuprinde date despre locația/grajdul în care se află efectivul de animale, data aplicării (înainte /post muls), efectivul de animale pentru care s-au aplicat produse la fiecare mulsoare și cantitatea produselor;

e) pentru cerința referitoare la sănătatea ongloanelor:
(i) copie a contractului de prestări servicii de trimaj, de la agentul economic care deține codul CAEN 7500;
(ii) copie a facturii/ facturilor de la medicul veterinar/ tehnician / personal specializat/ care atestă efectuarea operațiunilor de trimaj;
(iii) copii ale proceselor verbale din care rezultă data acțiunii / acțiunilor de trimaj însoțite de detalierea efectivului pe crotalii;

f) pentru cerința referitoare la îmbunătățirea zonei de odihnă:
(i) copie a facturii/facturilor de achiziționare/ a documentelor de intrare a materialelor folosite sub formă de așternut;
(ii) copie a fișei de magazie, dacă există materiale folosite pentru așternut pe stoc la data de 1 ianuarie a anului;
(iii) copie a registrului de evidență, completat zilnic, din care să reiasă: data (ziua) aplicării, cantitatea și locul în care au fost utilizate materialele sub formă de așternut, nr de animale existent la momentul aplicării din care să rezulte cantitatea de 4kg/cap/zi.

Decontul și documentele specifice prevăzute se depun semestrial, respectiv în luna iulie pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie – 30 iunie, în luna ianuarie a anului următor anului de angajament pentru care se solicită sprijin, pentru activitatea desfășurată în perioada 1 iulie – 31 decembrie.

Cerințele generale pentru a beneficia de sprijinul aferent eco-schemei vaci lapte 

Crescătorii de animale care se încadrează în categoria fermierilor activi trebuie să îndeplinească cerințele generale prevăzute în fișa intervenției, după cum urmează:

a) dețin vaci de lapte adulte, așa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. ff) din hotărâre, identificate și înregistrate în Baza Națională de Date, definită potrivit art. 1 pct. 5 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor nr.208/2022;
b) exploatația de vaci de lapte adulte este înregistrată sau autorizată sanitar veterinar, conform legislației în vigoare.

 Cerințele specifice pentru a beneficia de sprijinul aferent eco-schemei vaci lapte

a) pentru sprijinul „evitarea mulsului traumatic și bunăstarea ugerului”:
(i) verifică starea tehnică a echipamentelor de muls de cel puțin 3 ori/an;
(ii) schimbă manșoanele aparatelor de muls la un interval de maxim 4 luni, respectiv de cel puțin 3 ori pe an, rezultând un număr mediu de 1,2 manșoane/cap vacă de lapte adultă/an de angajament;
(iii) utilizează minimum 3 kg produse/cap vacă de lapte adultă/an pentru întreținerea ugerului, premergător mulsului și post muls;
b) pentru sprijinul „sănătatea ongloanelor”, efectuează anual cel puțin două acțiuni de trimaj pentru fiecare vacă de lapte adultă;
c) pentru sprijinul „îmbunătățirea zonei de odihnă”, utilizează o cantitate de materiale sub formă de așternut de cel puțin 4 kg/cap vacă de lapte adultă /zi.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole