25 septembrie 2021 - 23:35

Sprijin pentru fermierii din sectorul avicol. Cuantumul ajutorului si conditiile

A fost aprobată o nouă schemă de ajutor de stat pentru susținerea fermierilor din sectorul avicol pentru a face față crizei generate de pandemia de coronavirus! Schema va sprijini fermierii crescători de păsări să compenseze pierderile pe care le-au avut în perioada 01 martie – 01 iulie. Actul a fost aprobat în ședința de Guvern din data de 27 august 2020.

Pentru a beneficia de acest sprijin, fermierii trebuie să se grăbească să depună actele necesare în următoarele 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ. Banii pentru acest sprijin vor fi virați în conturile crescătorilor din sectorul avicol până la data de 31 Decembrie 2020.

Ajutorul de stat se acordă crescătorilor de păsări, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, după caz, precum şi persoanelor juridice care desfăşoară activitate de reproducție, incubație, creșterea păsărilor pentru carne sau ouă.

Ajutorul de stat se acordă pe capacitatea de producție deținută de beneficiar, echivalent UVM, funcție de speciile și categoriile de păsări, respectiv, pui de carne, pui de curcă, găini ouătoare, găini rase grele și pui eclozionați, informeazp MADR.

VALOAREA SPRIJINULUI pentru sectorul avicol

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro, ratele de conversie fiind 0,03 UVM pentru pui de carne, pui de curcă și pui eclozionați, respectiv 0,014 UVM pentru găini ouătoare și găini rase grele.

Cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, iar valoarea totală a schemei de ajutor este de 109.800 mii lei.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Fermierii care vor să beneficieze de această schemă trebuie:

  • să dețină exploatație autorizată sanitar veterinar;
  • să desfășoare activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor în semestrul I al anului 2020;
  • să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile și să respecte prevederile de la punctele 20 și 23 din Comunicarea Comisiei Europene;
  • să nu se afle în dificultate (respectiv reorganizare, lichidare, faliment) în baza evidentelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31.12.2019.

Informații suplimentare despre sprijinul de stat, inlusiv formularul de cerere, pot fi găsite AICI – OUG privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19.