20 octombrie 2021 - 00:26

Sprijin financiar pentru apicultori în 2021! MADR a făcut anunțul

Valoarea sprijinului financiar pentru apicultori în 2021! Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar.

Potrivit documentului, valoarea sprijinului financiar pentru apicultori alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2020 – 2022 este de 152.419 mii lei, din care suma de 76.209,5 mii lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene la programele apicole naţionale. Acest sprijin financiar este distribuit astfel:

  • pentru anul 2020: 50.210 mii lei;
  • pentru anul 2021: 51.128 mii lei;
  • pentru anul 2022: 51.081 mii lei.

Potrivit documentului publicat de MADR, în momentul depunerii formularului de atribuire a codului unic de identificare solicitanții au obligaţia să prezinte copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, eliberate în funcție de forma de organizare, precum și documentul de identificare financiară care trebuie să conţină următoarele date: denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului bancar activ pe teritoriul României.

Apicultorii care sunt solicitanți/beneficiari ai Programului pot accesa simultan sprijin prin măsurile agricole de sprijin financiar forfetar din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014-2020 cât și din perioada de tranziție 2021 – 2022, respectiv sub-măsurile 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, cu condiţia ca măsurile sprijinite şi/sau planificate şi propuse spre finanţare de apicultori prin PNDR 2014-2020, inclusiv prin sprijinul acordat în perioada de tranziție să nu fie solicitate prin Programul naţional apicol aprobat şi viceversa.

Condiţia se aplică de la momentul solicitării sprijinului prin PNDR 2014-2020, inclusiv pentru sprijinul solicitat în perioada de tranziție 2021 -2022 iar lista cheltuielilor stabilită de apicultor prin planul de afaceri depus la PNDR 2014-2020, respectiv prin planul de afaceri depus în cadrul măsurilor lansate în perioada de tranziție 2021-2022 devine neeligibilă prin Program pentru respectivul solicitant.

Restricţia de mai sus nu se aplică apicultorilor care accesează sM6.1/6.3 din PNDR 2014 – 2020, inclusiv perioada de tranziție 2021 -2022 pentru cheltuieli care nu sunt eligibile prin Program.

Pentru mai multe detalii privind toate condițiile de eligibilitate, puteți consulta documentul în integralitate pe site-ul MADR.