Recomandări pentru combaterea efectelor caniculei asupra animalelor şi alimentelor

rateÎn situația condițiilor meteorologice cu temperaturi ridicate peste media specifică zonei geografice, cu avertizare ‘cod portocaliu’ sau ‘cod roșu’, pentru asigurarea statusului de sănătate a efectivelor de animale și siguranța produselor alimentare, personalul din rețeaua sanitară veterinară atenționează operatorii economici care dețin exploatații cu animale și păsări, taberele de vară pentru animale, unități care abatorizează animale, organizatorii de târguri și expoziții organizate ocazional, că au obligația:
În domeniul protecției sănătății și bunăstării animalelor:

 • Să asigure adăposturi corespunzătoare pentru animale și păsări care să ofere protecție față de acțiunea directă a razelor ultraviolete nocive, precum și respectarea densității, ventilației, temperaturii și a zooigienei la parametrii optimi;
 • Să asigurare normele de biosecuritate în special în exploatațiile cu porcine și pasări, precum și limitarea circulației animalelor și a oamenilor, în și din ferme;
 • Să asigure cantități suficiente de apă și furaje corespunzătoare cantitativ și calitativ (în funcție de specie, categorie și stare fiziologică)

Cantitatea de apă recomandată este pentru:

 • bovine 38 — 52 litri
 • cabaline 20 — 40 litri
 • porci 4 — 11 litri
 • ovine 6 litri
 • păsări-curte 0,5 litri
 • Să verifice permanent buna funcționare a echipamentelor de adăpare, de furajare și a sistemelor de ventilație;
 • Să asigure echipamente de rezervă, în principal a sistemelor de ventilație și generatoarelor de energie electrică;
 • Să nu folosească animalele pentru tracțiune sau în alte activități de exploatare în intervalul de timp 12.00 — 18.00, dacă temperatura exterioară, la umbră, depășește 25 grade C;

În pășuni, când temperaturile sunt toride, să se evite pășunatul între orele 10.00 — 18.00, și să amenajeze umbrare și sursă de apă la nivelul necesarului, pentru a reduce riscul de deshidratare;
Să se asigure locuri prestabilite pentru retragerea animalelor în cazuri excepționale;

 • Animalele de companie (câinii, pisicile, iepurii, etc.) care sunt ținute afară, să aibă asigurată o sursă de apă potabilă, precum și adăpost corespunzător împotriva razelor solare;
 • Limitarea circulației animalelor în special în cursul zilei, când temperaturile sunt ridicate. Mișcarea animalelor se v-a efectua numai cu aprobarea serviciilor veterinare locale sau de la nivelul D.S.V.S.A. județeană, după caz;
 • Transportul animalelor se va efectua numai cu mijloace de transport dotate corespunzător care să asigure densitatea și confortul necesar în funcție de specia și categoria de animale, precum și de distanța la care se efectuează transportul
 • Reducerea densității animalelor în mijlocul de transport cu cel puțin 25% din capacitatea maximă de încărcare autorizată  în funcție de specie, talie, vârstă și stare fiziologică
 • Transportul să se efectueze numai în situații în care acest lucru se impune folosind perioadă mai răcoroasă din zi;
 • În cazul în care călătoria nu începe în cel mai scurt timp de la îmbarcare, șoferii trebuie să aibă planuri de urgență pentru a îngriji animalele, în funcție de necesități;
 • Pentru călătorii de peste opt ore, sistemele de ventilație din vehicul să fie funcționale pentru a menține temperatura de confort termic;

În cazul comercializării animalelor în târguri, administratorii acestora trebuie să asigure padocuri suficient de spațioase pentru a garanta libertatea de mișcare necesară animalelor cazate și să fie prevăzute cu zone de adăpostire umbrite. Să asigure accesul permanent la sursele de apă potabilă pentru a reduce riscul de deshidratare.

 • Să participe activ la efectuarea acțiunilor sanitare veterinare obligatorii stabilite de medicii veterinari, pentru această perioadă, sau acțiuni de necesitate, (acțiuni de supraveghere prin afluirea de probe pentru examene de laborator, vaccinări imunoprofilactice, tratamente antiparazitare, examinarea apei potabile, dezinfecții, dezinsecții, etc.)
 • Să colaboreze permanent cu serviciile veterinare, pentru supravegherea stării de sănătate a animalelor și pentru intervenții operative în situații deosebite;
 • Să anunțe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate al animalelor din localitatea respectivă orice modificare a stării de sănătate a animalelor precum și la apariția unor modificări comportamentale;
 • Asigurarea, la nivelul unităților veterinare și la ferme comerciale a stocurilor de medicamente, dezinfectante și produse biologice pentru situații de urgență;
 • Să se asigure de către consiliile locale și fermieri colectarea, gestionarea și neutralizarea deșeurilor animaliere;

Informarea crescătorilor de animale de către administrațiile locale despre fenomenele prognozate;
în domeniul sănătății publice:

 • Asigurarea documentelor care să ateste transabilitatea produselor alimentare, asigurarea spațiilor frigorifice și respectarea temperaturilor optime în spațiile de prelucrare, depozitare, în mijloace de transport și în spații de expunere;
 • Verificarea mărcii de sănătate, etichetarea, valabilitatea produselor și modul de păstrare a lor;.
 • Respectarea normelor de igienă, prin efectuarea acțiunilor de dezinfecție, a spațiilor tehnologice, a utilajelor și ustensilelor folosite;
 • Evitarea expunerii la vânzare a produselor de origine animală sau vegetală în locuri și spații care nu asigură temperaturile adecvate, precum și valorificarea unor produse alimentare perisabile în perioada zilei când temperatura atmosferică este în exces;
 • Este interzisă sacrificarea animalelor în alte locuri decât abatoarele autorizate, cât și al celor neînsoțite de documente sanitare veterinare;
 • Se interzice comercializarea și punerea în consum a produselor alimentare care nu au fost verificate de serviciile de specialitate, iar certificarea calității și salubrității alimentelor să se asigure numai prin buletine emise în urma examenelor de laborator;
 • Administratorii piețelor agroalimentare, sau organizatorii de târguri, sau manifestări tradiționale, să asigure producătorilor agricoli spații corespunzătoare și funcționarea agregatelor pentru realizarea permanentă a temperaturii optime în spațiile de expunere și comercializare;
 • Transportul produselor alimentare cu mijloace dotate corespunzător în funcție de sortimentul de aliment și distanța la care se transportă;
 • Afluirea de probe recoltate din materii prime și produse finite alimentare, la laboratorul de diagnostic acreditat conform programului de autocontrol sau ori de câte ori este cazul;
 • Confiscarea, denaturarea și distrugerea produselor de origine animală și non animală alterate sau depreciate pe timpul transportului, distribuției, depozitării sau comercializării, sau cu termenul de valabilitate expirat;
 • Se recomandă populației să se aprovizioneze numai din unități autorizate sanitar veterinar, să evite comerțul stradal;
 • Să respecte normele de păstrare, preparare și data valabilității a alimentelor cu care se aprovizionează;
 • Să informeze serviciile sanitare veterinare cu situațiile deosebite pentru intervenții de urgență specifice;

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole