20 aprilie 2021 - 16:37

Președintele ANSVSA, răspuns pentru medicii veterinari: ”Astăzi, cel târziu mâine, sumele vor intra în conturi”

Medicii veterinari de liberă practică din 28 de județe au început de ieri să picheteze în fața sediilor DSVSA, datorită nemulțumirilor față de nerespectarea de către Autoritatea Sanitar Veterinară a contractelor încheiate cu medicii veterinari de liberă practică dar și față de finanțarea activităților de teren ale acestora.

În acest sens, președintele ANSVSA, Robert Chioveanu a susținut în această dimineață o conferință de presă cu scopul de a lămuri situația plăților pentru medicii veterinari de liberă practică:

”Am făcut toate demersurile și procedurile legale pentru ca medicii veterinari de liberă practică, să primească suma de 10.000 de lei pentru fiecare contract din bugetul ANSVSA până la finalizarea acestora și să se aplice prevederile legale. Din păcate, la nivelul Instituției s-a stabilit o conduită din partea unor funcționari publici și în special din partea Direcției Economice de a se bloca această prevedere legală. I-am informat pe toți colegii că în data de 06.11.2020 am înaintat către Ministerul Finanțelor Publice cererea pentru deschiderea de credite nr.74 din 04.11.2020 în sumă totală de 22.726.721 lei reprezentând contravaloarea deconturilor privind acțiunile efectuate în luna septembrie conform OUG 117/2020. Toate analizele și aprobarea creditelor bugetare solicitate de către Direcțiile Sanitar-Veterinare au fost în conformitate cu prevederile legale, dar faptul că le-am cerut să muncească aproximativ 8 ore pe zi și să pună în aplicare prevederile OUG, din 28 de angajați ai direcției economice, aproape 17 au intrat subit în concediu medical.

În cursul zilei de ieri, suma mai sus menționată, a intrat în contul ANSVSA fiind întocmită ordonanțarea de plată și borderoul centralizator către toate direcțiile DSVSA județene. Astăzi am solicitat Trezoreriei decontarea în regim de urgență, OP-urile în sumă totală de 24.527.403 lei care reprezintă drepturile cuvenite pentru munca prestată în condițiile OUG 117 pentru luna septembrie. 

În cursul zilei de astăzi, cel târziu mâine, sumele solicitate conform documentelor încheiate cu direcțiile sanitar-veterinare, vor intra în conturile acestora pentru a efectua plățile pentru medicii veterinari de liberă practică în condițiile legii.

Întârzierea cererilor pentru deschiderea de credit s-a datorat unui blocaj instituțional din cadrul Direcției Economice și coroborat cu toate acțiunile și demersurile domnului Secretar General al ANSVSA față de situația care a generat această întârziere și a acestei îmbolnăviri subite peste noapte a mai multor persoane care trebuiau să-și facă datoria și să-și ducă la îndeplinire atribuțiile de serviciu, am dispus următoarele: verificarea funcționarilor publici cu atribuții în acest sens, sesizarea comisiei de disciplină, concomitent am solicitat dispunerea unui control urgent de către Ministerul Finanțelor Publice pentru clarificarea aspectelor care au generat blocarea precum și prevederile legale încălcate care au condus la imposibilitatea de punere în aplicare a OUG 117/2020.

Am sesizat instituțiile și organele de urmărire penală pentru a efectua cercetări cu privire la încălcarea atribuțiilor de serviciu de către funcționarii publici din cadrul ANSVSA, cu privire la aceste aspecte sesizate, nu am competența de a mă pronunța, această competență revenind instituților abilitate în acest sens. Acest lucru fără precedent care s-a întamplat nu a făcut decât să blocheze punerea în aplicare o prevedere legată publicată in 24.07.2020.

Vreau să le menționez tuturor medicilor veterinari de liberă practică din România că munca lor și îndeosebi toată activitatea prestată de dumnealor va fi răsplătită”, a subliniat șeful ANSVSA