20 ianuarie 2022 - 10:32

PLATĂ AVANS APIA! Banii care au ajuns astăzi în conturile fermierilor

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că,în perioada 16 – 27.10.2020, au fost autorizați la plată în cadrul Campaniei de plăți în avans pentru anul 2020, un număr de 618.279 fermieri, reprezentând un procent de 74% din numărul total al fermierilor.

Suma totală autorizată la plată este în valoare de 958.294.278,33 euro, astfel:

  • 621.987,43 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA);
  • 714.573,34 euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);
  • 957.717,56 euro cofinanțarede la Bugetul Național (BN1).

APIA reamintește că, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/531 al Comisiei din 16 aprilie 2020, până la data de 30 noiembrie 2020, se pot efectua plăți în avans de până la 70 % în cazul plăților directe enumerate în Anexa I la Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, şi de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor dedezvoltare rurală menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.1306/2013.

APIA mai precizează că plățile se efectuează lacursurile de schimb valutar stabilite de către Banca Centrală Europeană, astfel:

– 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2020şipublicatînJurnalulOficial al UniuniiEuropene, seria C, nr. 323/03/01.10.2020, pentru plățile finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă);

– 4,7830 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2019 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 001/2/03.1.2020, pentru plățile finanțate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).