Ordin ANSVSA: Noi OBLIGAȚII pentru crescătorii de porci!

Crescătorii de porci vor fi obligați să respecte noi condiții și cerințe de biosecuritate, potrivit unui proiect de ordin inițiat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Potrivit noului act normativ, este interzisă vânzarea porcilor și a produselor obținute din porcii crescuți în exploatațiile necomerciale (gospodării de subzistență), iar proprietarii sunt obligați să respecte o serie de reguli foarte stricte privind biosecuritatea.

Iată ce prevede noul act normativ pentru fiecare tip de exploatație în parte:

* Exploataţiile noncomerciale de porcine, așa cum sunt definite la art. 3 lit. m) din Legea nr. 122/2023, trebuie să îndeplinească următoarele condiții și cerințe de biosecuritate:

A. Condiții:


 1. porcinele deținute trebuie să fie identificate individual, înregistrate în SNIIA;

 2. exploatația trebuie să fie supusă controlului sanitar veterinar;

 3. porcinele să fie înregistrate în Registrul agricol la UAT-ul de care aparține exploatația;
 4. comercializarea porcinelor și a produselor provenite de la aceștia este interzisă.

B. Cerințe de biosecuritate:


 1. porcinele trebuie să fie cazate în adăposturi împrejmuite astfel încât să se evite orice contact al porcinelor deținute de alte porcine din alte exploatații sau de animale sălbatice;
 2. adăposturile de porcine trebuie să fie construite astfel încăt să se poate efectua ușor curățenia și dezinfecția;
 3. asigură condiții pentru spălarea şi dezinfectarea mâinilor și încălţămintei la intrarea şi ieşirea din spaţiile în care sunt ţinute porcinele;
 4. schimbă încălţămintea la intrarea şi ieşirea din spaţiile în care sunt ţinute porcinele;
 5. folosirea unei tăvițe cu dezinfectant pentru dezinfecția încălțămintei la intrarea în adăpostul de porcine;
 6. limitează accesul vizitatorilor în spaţiile în care sunt ţinute porcinele;
 7. interzice accesul în spaţiile cu porcine pentru minimum 48 de ore persoanelor care au avut contact cu mediul silvatic sau cu alți porci domestici din alte exploatații de porcine, excepție face doar personalul sanitar veterinar în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu. Aceștia vor fi echipați cu echipament de protecție și vor lua toate măsurile necesare cu privire la evitarea difuzării bolii de la o exploatație la alta;
 8. asigură împrejmuirea și protecţia spaţiilor în care sunt ţinute furajele şi aşternutul acestora;
 9. hrănește porcinele cu nutrețuri vegetale numai după trecerea unei perioade de cel puțin 30 de zile de la recoltare;
 10. paiele pentru așternut se utilizează numai după trecerea unei perioade de cel puțin 90 de zile de la recoltare;

 11. resturile menajere care conțin urme de carne/produse din carne de porc/mistreț, și în special apa rezultată de la spălarea cărnii de porc nu se administrează în hrana porcilor.

* Exploatațiile comerciale de porcine cu forma de organizare ,,familială”, denumita în continuare PF, și exploatația asociativă gospodăria țărănească, aşa cum este definită în anexa nr. 1 la Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cele înregistrate la registrul comerțului: II, IF, AF, PFA, PJ cu excepția exploatațiilor pentru creștere și îngrășare porcine înregistrate sanitar veterinar, trebuie să îndeplinească următoarele condiții și cerințe de biosecuritate:

A. Condiții:

 1. exploatațiile de porcine se înregistrează sanitar veterinar cu excepția exploatațiilor asociative de tip gospodăresc la care înregistrarea sanitar veterinară se face la nivelul asociației;
 2. porcinele deținute trebuie să fie identificate individual și înregistrate în SNIIA, conform legislației în vigoare;
 3. exploatația trebuie sa fie supusă controlului sanitar veterinar;
 4. se asigură asistența sanitar veterinar printr-un contract încheiat de exploatația de porcine cu un cabinet sanitar veterinar, care este împuternicit de direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană sau a municipiului București, conform legislației în vigoare, cu excepția exploatației asociative gospodăria țărănească care încheie un contract prin asociație cu un cabinet sanitar veterinar, care este împuternicit de direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană sau a municipiului București, conform legislației în vigoare;

 5. porcinele sunt înregistrate în Registrul agricol la unitatea administrativ teritorială, denumită în continuare UAT, de care aparține exploatația;
 6. eliminarea subproduselor nedestinate consumului uman, denumite în continuare SNCU, se realizează la o unitate de neutralizare SNCU, autorizată sanitar veterinar. Eliminarea se face în baza unui contract încheiat între exploatația de porcine și o unitate SNCU autorizată sanitar veterinar, cu excepția exploatației asociative gospodăria țărănească care încheie contractul prin asociație cu o unitate SNCU autorizată sanitar veterinar.

B. Cerințe de biosecuritate:


 1. porcinele trebuie să fie deținute în adăposturi împrejmuite astfel încât să se evite orice contact cu alte porcine din alte exploatații sau cu animale sălbatice;
 2. adăposturile de porcine trebuie să fie construite astfel încât să se poate efectua ușor curățenia și dezinfecția;
 3. la limita dintre spațiul unde se află adăposturile în care sunt cazate porcinele și spațiul în afara acestuia deține o încăpere unde operatorul își schimbă hainele și încălțămintea și este prevăzută cu o sursă de apă în vederea spălării mâinilor;
 4. la intrarea/ieșirea din filtru este amplasat un dezinfector de picior;
 5. limitează accesul vizitatorilor în spaţiile în care sunt ţinute porcinele;

 6. interzice accesul în spaţiile cu porcine pentru minimum 48 de ore persoanelor care au avut contact cu mediul silvatic sau cu alți porci domestici din alte exploatații de porcine, excepție fac doar personalul sanitar veterinar în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu. Aceștia vor fi echipați cu echipament de protecție și vor lua toate măsurile necesare cu privire la evitarea difuzării bolii de la o exploatație la alta;
 7. asigură împrejmuirea și protecţia spaţiilor în care sunt ţinute furajele şi aşternutul acestora;
 8. folosirea unei tăvițe cu dezinfectant pentru dezinfecția încălțămintei la intrarea în adăpostul de porcine;
 9. hrănește porcinele cu nutrețuri vegetale numai după trecerea unei perioade de cel puțin 30 de zile de la recoltare;
 10. paiele pentru așternut se utilizează numai după trecerea unei perioade de cel puțin 90 de zile de la recoltare;
 11. resturile menajere care conțin urme de carne/produse din carne de porc/mistreț și în special apa rezultată de la spălarea cărnii de porc nu se administrează în hrana porcilor;
 12. asigură facilități cu sistem de răcire în vederea depozitării SNCU până la livrarea acestuia la o unitate de ecarisare cu care are contract.

* Exploatații comerciale de porcine pentru creștere și îngrășare înregistrate sanitar veterinar trebuie să îndeplinească următoarele condiții și cerințe de biosecuritate:

A. Condiții:


 1. exploatațiile de porcine se înregistrează sanitar veterinar;

 2. porcinele deținute trebuie să fie identificate individual și înregistrate în SNIIA;
 3. exploatația trebuie să fie supusă controlului sanitar veterinar;
 4. porcinele sunt înregistrate în Registrul agricol la UAT de care aparține exploatația;
 5. încheie un contract cu un medic veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii;
 6. eliminarea SNCU se realizează la o unitate de neutralizare SNCU, autorizată sanitar veterinar. Eliminarea se face în baza unui contract încheiat de către exploatația cu o unitate SNCU autorizată sanitar veterinar.

B. Cerințe de biosecuritate:


 1. porcinele trebuie să fie deținute în adăposturi împrejmuite astfel încât să se evite orice contact cu alte porcine din alte exploatații sau de animale sălbatice;

 2. adăposturile de porcine trebuie să fie construite astfel încăt să se poate efectua ușor curățenia și dezinfecția;
 3. la limita dintre spațiul unde se află adăposturi de porcine și spațiul în afara acestuia deține un filtru care este reprezentat printr-un spațiu compartimentat unde operatorul își păstrează hainele și încălțămintea de stradă respectiv hainele și încălțămintea pentru interiorul exploatației și totodată este prevăzută o sursă de apă și este dotată cu o chiuvetă, în vederea spălării mâinilor, sau cu un duș;
 4. la intrarea/ieșirea din filtru este amplasat un dezinfector de picior;
 5. limitează accesul vizitatorilor în spaţiile în care sunt ţinute porcinele;
 6. interzice accesul în spaţiile cu porcine pentru minimum 48 de ore persoanelor care au avut contact cu mediul silvatic sau cu alți porci domestici din alte exploatații de porcine, excepție fac doar personalul sanitar veterinar în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu. Aceștia vor fi echipați cu echipament de protecție și vor lua toate măsurile necesare cu privire la evitarea difuzării bolii de la o exploatație la alta;
 7. asigură împrejmuirea și protecţia spaţiilor în care sunt ţinute furajele şi aşternutul acestora;
 8. folosirea unei tăvițe cu dezinfectant pentru dezinfecția încălțămintei la intrarea în adăpostul de porcine;
 9. hrănește porcinele cu nutrețuri vegetale numai după trecerea unei perioade de cel puțin 30 de zile de la recoltare;
 10. paiele pentru așternut se utilizează numai după trecerea unei perioade de cel puțin 90 de zile de la recoltare;
 11. resturile menajere care conțin urme de carne/produse din carne de porc/mistreț și în special apa rezultată de la spălarea cărnii de porc/mistreț nu se administrează în hrana porcilor;
 12. asigură evidențe pentru accesul persoanelor în spațiile cu porcine;
 13. interzice accesul persoanelor și mijloacelor de transport neautorizate în spațiile în care se găsesc adăposturile în care sunt cazate porcinele;
 14. asigură facilități de dezinfecție pentru toate mijloacele de transport care intră în spațiul unde se află adăposturile porcinelor. Se interzice intrarea mijloacelor de transport SNCU în spațiul unde se află adăposturi de porcine;
 15. asigură separații clare ale spațiilor de producție față de spațiile administrative;
 16. asigură facilități cu sistem de răcire în vederea depozitării SNCU până la livrarea acestuia la o unitate de ecarisare cu care are contract.

* În exploatațiile comerciale pentru rase autohtone, creșterea porcinelor se face în sistem semideschis, în regim de libertate restrânsă, cu obligativitatea ca animalele să fie închise într-un anumit spațiu împrejmuit cu gard și dublat cu gard electric în interiorul suprafeței împrejmuite.

A. Condiții: exploatațiile comerciale pentru rase autohtone îndeplinesc condițiile prevăzute pentru exploatațiile comerciale de porcine cu forma de organizare ,,familială” (lit. A);

B. Cerințe de biosecuritate:
 exploatațiile comerciale pentru rase autohtone îndeplinesc cerințele de biosecuritate prevăzute pentru exploatațiile comerciale de porcine cu forma de organizare ,,familială” (lit. B) la alin. 2-7 și alin. 9-12.

* Exploatațiile comerciale de porcine autorizate sanitar veterinar trebuie să îndeplinească următoarele condiții și cerințe de biosecuritate:

A. Condiții:


 1. porcinele se identifică și se înregistrează în BND conform legislației în vigoare;
 2. exploatația trebuie să fie supusă controlului sanitar veterinar și acordă tot sprijinul personalului sanitar veterinar în timpul controlului, pune la dispoziție de îndată toate documentele solicitate de aceștia în vederea efectuării controlului sau anchetei epidemiologice în cazul suspiciunii/confirmării unui focar de boală. Totodată asigură mijloacele necesare în vederea efectuării de poze necesare în sprijinul efectuării controlului sau a anchetei epidemiologice în cazul suspiciunii/declarării unui focar de boală la nivelul exploatației;

 3. încheie un contract cu un medic veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii;
 4. realizează activitățile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare la nivelul exploatației;
 5. eliminarea subproduselor nedestinate consumului uman se realizează la o unitate de neutralizare SNCU, autorizată sanitar veterinar. Eliminarea se face în baza unui contract încheiat de către exploatația cu o unitate SNCU.

B. Cerințe de biosecuritate:


 1. împrejmuirea perimetrului exploataţiei comerciale de porcine, incluzând zona curată și murdară, se realizează cu gard continuu, suficient de înalt și îngropat în pământ sau cu fundație de beton, confecţionat din materiale rezistente care asigură o bună protecție în ceea ce privește pătrunderea oamenilor sau a animalelor în exploatație. Gardul trebuie amplasat astfel încât să nu permită accesul altor animale, al persoanelor străine şi al autovehiculelor neautorizate;
 2. să asigure că nu există niciun contact direct sau indirect între porcinele deținute în unitate cu alte porcine din alte unități sau cu porcine sălbatice;
 3. amplasarea afișelor la exteriorul și interiorul exploatației cu privire la respectarea măsurilor de biosecuritate;
 4. permiterea accesului persoanelor străine și a mijloacelor de transport numai cu aprobarea administraţiei exploataţiei cu ținerea unei evidențe adecvate a persoanelor și a mijloacelor de transport care intră în unitatea;
 5. interzicerea accesului în exploataţia de porcine a persoanelor străine care au vizitat alte exploataţii cu porcine pentru o perioadă care nu poate fi mai mică de 48 ore;
 6. interzicerea accesului în exploataţia de porcine atât a persoanelor străine, cât și a personalului propriu, care au efectuat activități în mediul silvatic pentru o perioadă care nu va fi mai mică de 48 ore;

 7. permiterea accesului personalului propriu, al vizitatorilor sau al inspectorilor oficiali în exploataţia de porcine numai cu respectarea strictă a procedurilor cu privire la utilizarea filtrului sanitar-veterinar și a cerințelor de biosecuritate;
 8. amplasarea unei incinte speciale, denumită filtru-vestiar, amenajată corespunzător, pentru a preveni vehicularea agenţilor patogeni în şi din exploataţie; filtru-vestiar trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime de funcţionare:

(i) să fie amplasat la limita dintre spațiul curat și spațiul murdar, astfel încât intrarea persoanelor în spațiul curat să nu fie posibilă decât prin filtrul sanitar-veterinar;

(ii) să aibă mărimea direct proporţională cu numărul personalului angajat;

(iii) să asigure un flux corespunzător de mişcare a persoanelor, prin compartimentarea incintei în trei compartimente, și anume: cu intrare în primul compartiment care este destinat hainelor şi încălţămintei de stradă, urmat de un al doilea dotat cu grup sanitar, duş, săpun, uscător de păr, prosoape, papuci şi, în final, un al treilea destinat echipamentului de lucru şi decontaminării mâinilor, cu ieşire în spațiul curat al exploatației;

(iv) să fie dotat, pentru fiecare persoană care activează în spațiul curat, cu echipament de protecţie și de lucru individual, utilizat numai în spaţiul de producţie și să fie dotat cu facilităţi pentru apă caldă și rece, fiind interzisă alimentarea prin surse de apă deschise;

(v) să fie dotat cu facilităţi pentru igienizarea hainelor de lucru, amplasat în partea curată a filtrului;

(vi) să fie construit din materiale uşor de curăţat, dezinfectat şi menţinut în permanenţă într-o stare structurală şi igienică corespunzătoare; pereţii interior, tavanul și pardoseala să fie construiţi din materiale netoxice, rezistente, impermeabile, netede, care nu putrezesc și ușor de întreținut;

(vii) amplasarea sălii de mese destinată personalului să fie în spațiul curat iar alimentele să fie transbordate din spațiul murdar în spațiul curat;

(vii) să fie dotat cu un birou pentru medicul veterinar împuternicit ;

(ix) asigură un spaţiu dotat corespunzător pentru farmacie veterinară; spaţiul special pentru depozitarea produselor medicinale veterinare este identificat şi dotat cu sistem de asigurare şi monitorizare a temperaturii şi umidităţii, paleţi, dulapuri, rafturi metalice sau din alte materiale lavabile, uşor igienizabile, precum şi cu frigidere prevăzute cu termo/hidrometre;

(x) amenajarea de dezinfectoare pentru încălţăminte la intrarea şi la ieşirea în/din filtru- vestiar, precum şi accesorii pentru curăţarea mecanică acestora; se utilizează cel putin două tipuri/culori de încălțăminte, din care: una pentru utilizarea în interiorul adăposturilor de porcine și o pereche utilizată, separat, pentru zonele situate în afara adăposturilor.

(xi) amenajarea de dezinfectoare pentru încălţămintea la intrarea şi la ieşirea în/din fiecare adăpost pentru porcine;

(xii) aplicarea la geamuri a plaselor de sârmă și a unor măsuri, la punctele de acces în adăposturi de porcine, care să conducă la prevenirea pătrunderii păsărilor sălbatice și insectelor;

(xiii) existenţa mijloacelor adecvate de dezinfecțe care să asigure decontaminarea mijloacelor de transport la intrarea/ieşirea în/din spațiul curat. În cazul în care mijlocul de dezinfecție este reprezentat de dezinfectorul rutier, acesta va fi amplasat la limita dintre spațiul curat și spațiul murdar al exploatației. Autovehiculul care intră în spațiul curat, înainte de trecerea printr-un dezinfector rutier, efectuează obligatoriu decontaminarea suplimentară a mijlocului de transport, și anume a părții rulante a roților mijlocului de transport cu un aparat de aspersare cu presiune. După dezinfecția suplimentară mijlocul de transport va staționa o perioadă de timp egală cu perioada de contact necesară pentru neutralizarea virusului pestei porcine africane, prevăzută în prospectul produsului folosit la dezinfecție, după care va trece prin dezinfectorul rutier cu viteza de 5 km/oră; locul în care a staționat mijlocul de transport va fi imediat dezinfectat după plecarea acestuia;

(xiv) rampa de încărcare/descărcare a porcinelor este amplasată la limita dintre spațiul curat și spațiul murdar;

(xv) interzicerea încărcării porcinelor, în vederea livrării, în mijloace de transport neautorizate/neînregistrate sanitar-veterinar și care nu prezintă dovada efectuării acţiunilor de decontaminare la o unitate de spălare și dezinfecție mijloace de transport animale vii autorizate sanitar veterinar;

(xvi) depozitarea și păstrarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman în condiții de refrigerare/congelare se efectuează într-un spațiu destinat până la livrarea acestora la unitatea de neutralizare a SNCU, autorizată sanitar veterinar, pentru a preveni vehicularea agenţilor patogeni şi contactul cu animale sau persoane neautorizate; spațiul destinat colectării SNCU este amplasat la limita între spațiul curat al exploatației și spațiul murdar;

(xvii) se interzice accesul mijloacelor de transport SNCU în interiorul spațiului curat al exploatației. Predarea SNCU către mijlocul de transport SNCU se realizează prin transbordare, luîndu-se toate măsurile ca persoanele, utilaje care manipulează SNCU să nu intre în contact cu mijlocul de transport SNCU;

(xviii) existenţa de spaţii și dotări cu facilități și instrumentar corespunzătoare pentru executarea necropsiilor, inclusiv sursă de apă curentă; se vor asigura facilități pentru transportul corespunzător al cadavrelor de la adăposturi la spațiile de depozitare, păstrare sau necropsie;

(xix) efectuarea de acţiuni de decontaminare, dezinsecţie şi deratizare, ori de câte ori este necesar, utilizându-se numai produse înscrise în lista oficială a produselor medicinale de uz veterinar omologate, autorizate pentru comercializare și care să aibe eficiența asupra virusurilor pestei porcine africane și pestei porcine clasice; aceste activități sunt consemnate într-un registru;

(xx) după fiecare depopulare, suprafeţele din spațiile de producţie se supun curăţării şi decontaminării; fluxurile tehnologice sunt organizate astfel încât să se asigure efectuarea eficientă a acestor operaţiuni, inclusiv prin respectarea principiului „totul plin – totul gol” pe subunitate de adăpostire; în acest scop, exploataţia de porcine trebuie să dispună de echipamentele necesare pentru executarea curăţării mecanice, hidromecanice şi aplicarea substanţelor biocide;

(xxi) interzicerea deţinerii de porcine la domiciliu de către personalul care îşi desfăşoară activitatea în exploataţie;

(xxi) interzicerea introducerii de către personalul care îşi desfăşoară activitatea în exploataţie a alimentelor de origine animală provenite de la porcine;

(xxii) colectarea dejecțiilor se face cu respectarea normelor sanitare-veterinare și de protecția mediului;

(xxiii) întocmește și implementează un plan de biosecuritate aprobat anual de DSVSA, ținând seama de profilul unității și de legislația în vigoare.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole