Crescătorii de porci rasele Bazna și Mangalița primesc bani de la Guvern. Dar nu e simplu

Rasele Bazna și Mangalița, ajutor de minimis pentru 2023
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat pe site-ul oficial, proiectul de hotărâre de Guvern care stabilește un ajutor de minimis de 1.200 lei/scroafă/an pentru crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița. Valoarea totală estimată a schemei de ajutor de minimis, pentru anul 2023, este de 1.000 mii lei şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Potrivit proiectului de act normativ, anul acesta, schema de ajutor de minimis pentru rasele Bazna și Mangalița se aplică pe întreg teritoriul României.

Cine beneficiază de ajutorul de minimis

„Schema de ajutor de minimis se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice, care cresc porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița, respectiv:

a) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare;
b) producătorilor agricoli societăţi agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
c) producătorilor agricoli persoane juridice.

Condiții de eligibilitate

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de minimis, beneficiarii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:

a) să deţină exploataţii înregistrate/autorizate sanitar-veterinar;
b) să deţină scroafe din rasele Bazna și /sau Mangalița, înscrise în registrul genealogic în secțiunea principală la data depunerii cererii de înscriere identificate și înregistrate în BND;
c) să deţină registrul exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 39 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervidelor și renilor aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.208/2022;
d) să facă dovada livrării spre comercializare a unui număr de minim 4 produși/an/scroafă, la o greutate de minim 8 kg/cap;
e) să identifice, potrivit legislaţiei în vigoare, produșii prevăzuţi la lit. d);
f) să mențină numărul de scroafe cu care s-a înscris în Program cel puțin până la data de 15 decembrie 2023, inclusiv.

Valoarea ajutorului de minimis este de 1200 lei/scroafă/an.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice, nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă pentru fiecare scroafă.

Valoarea totală estimată a schemei de ajutor de minimis, pentru anul 2023, este de 1.000 mii lei și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice”, prin DAJ şi a municipiului Bucureşti, care asigură sumele necesare acordării schemei de ajutor de minimis cu încadrare în prevederile bugetare aprobate la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, titlul 40 „Subvenţii”, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor”.

Cerere de înscriere în Program. Documente

Beneficiarii care intenţionează să solicite ajutorul de minimis, trebuie să depună la DAJ (direcția agricolă județeană n.r.) o cerere de înscriere în Program, al cărei model este prevăzut în Anexa 1, în termen de 20 zile lucrătoare începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Cererea este însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului /a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz al/a solicitantului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, în copie, după caz;
b) document din care rezultă că exploatația figurează înregistrată în BND, cu animalele identificate și înregistrate în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, eliberat de operatorul Sistemului naţional de identificare;
c) documentul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizația sanitar-veterinară, în copie, după caz;
d) adeverintă eliberată de asociația acreditată de Agenția Națională pentru Zootehnie pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea scroafelor în registrul genealogic al rasei, în secțiunea principală, detaliată pe crotalii;
e) registrul exploatației completat la zi din care rezultă numărul de scroafe înscrise în Registrul Genealogic al rasei, în secțiunea principală, deținute, în copie;
f) dovadă cont activ de disponibilități bancă/trezorerie.

Cererea de înscriere în Program, însoţită de documente, poate fi transmisă la DAJ, şi prin mijloace electronice şi/sau poştă/curierat.

Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul” de către solicitant.
În cazul în care, pe perioada de derulare a Programului, se înregistrează ieșiri de scroafe din efectiv, beneficiarul are obligația ca în termen de 15 zile de la producerea evenimentului să notifice DAJ și să le înlocuiască cu scroafe și/sau scrofițe în maxim de 60 zile fără a depăși data de 15 decembrie 2023. În acest caz beneficiarul prezintă DAJ, în maxim 60 zile de la ieșirea scroafelor din efectiv o nouă adeverință, eliberată de Asociaţia care deține registrul genealogic al raselor Bazna și Mangalița și vizată de Oficiul Județean de Zootehnie prin care se adevereşte că proprietarul animalelor deţine în exploataţia cu cod ANSVSA un efectiv de scroafe, înscrise în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală, detaliat pe crotalii.

Pentru primirea sprijinului, beneficiarii înregistraţi în Registrul unic, după livrarea produșilor obținuți de la scroafele eligibile înscrise în cererea de înscriere, depun cereri de plată, însoţite de copii ale următoarelor documente:
a) facturile / rapoartele fiscale de închidere zilnică din care rezultă datele de identificare ale cumpărătorului și numărul de animale comercializate;
b) avizul de însoțire din care rezultă numărul de produși comercializați, /greutatea pe cap de animal comercializat și adresa exploatației cumpărătorului;
c) documentul de mișcare animale vii reglementat de legislația sanitar – veterinară în vigoare,” precizează proiectul de hotărâre de Guvern, publicat pe site-ul MADR. 

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole