14 mai 2021 - 19:15

Mesaj APIA pentru fermieri: Depuneți ACUM cererile pentru această submăsură

Într-un buletin informativ al centrului județean Gorj, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) le aduce aminte fermierilor că până în data de 11 decembrie 2020 se depun cererile de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020, sesiunea 5/2020.

APIA subliniază că scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este:

  • de creştere a suprafeţei ocupate de păduri la nivel național;
  • de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv;
  • de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv;
  • de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită.

Schema vizează înfiinţarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de:

a) trupuri de pădure pe terenurile agricole și neagricole;

b) perdele forestiere de protecţie pe terenurile agricole și neagricole.

Beneficiarii schemei sunt deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi formele asociative ale acestora, informează APIA.

Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costuri standard pe hectar pentru împădurire și compensarea pierderilor de venit agricol, după cum urmează:

  • Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire și împrejmuire a plantaţiei, denumită Prima 1;
  • Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă, pentru acoperirea costurilor de întreţinere (maximum 6 ani) și îngrijire a plantaţiei forestiere (maximum 2 ani), precum şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi, pentru o perioada de 12 ani, denumită Prima 2.

Potrivit APIA, alocarea financiară pentru sesiunea 5/2020 a schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor” este de 10.000.000 euro.

Pentru a consulta Ghidul Solicitantului pentru această submăsură, CLICK AICI.