17 octombrie 2021 - 08:44

Aproape 28 de milioane de lei pentru trasabilitate din punct de vedere al siguranței alimentare și conectivitatea interinstituțională

În viziunea ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, proiectul „Consolidarea capacității MADR de a elabora politici și reglementări specifice în vederea implementării unui sistem strategic național pentru trasabilitatea și integritatea produselor agroalimentare”, cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), trebuie să ofere inclusiv soluții privind simplificarea reglementărilor și digitalizare, a anunțat acesta miercuri, 20 ianuarie 2021, într-o conferință de presă.

Potrivit precizărilor făcute de șeful de la Agricultură, proiectul era în derulare în momentul în care noua garnitură liberală și-a preluat mandatul, motiv pentru care noua conducere și-a propus să obțină „ceva” de la acesta.

„Niciun salariat al MADR care este implicat, nu este plătit din acest proiect”, a adăugat în acest context ministrul Oros. „S-au angajat prin concurs specialiști ca să facă ceva, iar eu, ca ministru, le-am cerut mai multe lucruri, ce-am crezut eu că se poate scoate din acest proiect care era în derulare, era câștigat și trebuia să scoatem cât mai mult din acești bani mulți”.

Conform spuselor lui Adrian Oros, pe lângă trasabilitate, care permite o identificare a istoricului produselor de la producția primară până la consumator, proiectul ar trebui să livreze o conectivitate între toate instituțiile.

Totodată, așteptările membrului Guvernului Cîțu cu privire la proiect converg inclusiv către surse de informații necesare scrierii Programului Național Strategic (PNS).

ANSVSA, ANZ, MADR sunt baze de date total neconectate, iar atunci când am avut nevoie să facem niște analize și niște prognoze bune, nu le poți face decât pe niște date corecte. O bază de date, pe lângă faptul de a fi corectă, trebuie să fie și sigură și să fie proprietatea statului. Știm că sunt baze de date, cele legate de animale, care nu sunt în proprietatea statului, deși statul, de-a lungul timpului, a plătit foarte mult”, a declarat ministrul Agriculturii.

Sisteme interconectate

În continuarea spuselor ministrului de resort, Gabriela Gîrboan, manager de proiect, a vorbit și ea despre nevoia de interconectare dintre Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și instituțiile subordonate, laolaltă cu ANSVSA, Ministerul Finanțelor Publice (MFP) și partea de vămi.

„Pentru acest proiect în care sunt implicate toate instituțiile din subordinea MADR vor fi implicate și alte instituții – ANSVSA și MFP -, inclusiv partea de vămi.

„La nivel de ANSVSA există informații cu privire la importurile de produse agroalimentare prin sistemul TRACES. Aceste sisteme vor trebui interconectate între ele, în așa fel încât să avem date reale asupra a ceea ce se întâmplă în partea de producție.

„Este un proiect care ne provoacă. Chiar ne dorim să fie un program aplicat. Este foarte important ca partea de sănătate animală și de înregistrare a operatorilor care produc alimente să fie transparente pentru cetățeni.

„Din acest motiv, această parte de transparență trebuie să se aplice pe tot lanțul alimentar, de la producția primară și până la produsul final, iar înregistrarea acestor operatori va fi în beneficiul lor.

„În funcție de seriozitatea cu care tratează acest produs alimentar, pentru consumatori, producătorii de alimente vor avea o bonitate. Vom putea evalua acești operatori în funcție de felul în care au avut relația cu controalele oficiale. Acest proiect chiar urmărește beneficii în favoarea consumatorilor”, a precizat Gîrboan.

Tot ea a menționat că proiectul înregistrează întârzieri datorate perioadei de blocaj generate de starea de urgență enunțată în plină pandemie de coronavirus.

„Proiectul a demarat în septembrie 2019, însă acest proiect are în derulare deja activități și studii care încă sunt în faza de livrabile intermediare. Proiectul are perioada de încheiere prevăzută pentru mai 2022, însă din cauza anului 2020 care a împiedicat desfășurarea unor activități care priveau întâlniri cu mediul de producție, de la ferme vegetale, animale până la partea de instituții, acestea s-au pus în întârziere.

Cu toate acestea, prin activitățile pe care le-am avut în proiect, ne dorim să nu depășim termenul de implementare care este mai 2022. Autoritatea de Management POCA – AM POCA – permite totuși ca, în situații limită, să poată fi solicitate prelungiri pentru implementarea proiectului”, a conchis pe acest subiect managerul de proiect.

Pachet de propuneri de politici publice în domeniul agroalimentar

Potrivit informațiilor oficiale transmise la redacție de către ministerul de resort, obiectivul general al proiectului este acela de a întări capacitatea Ministerului Agriculturii de a elabora propuneri de politici publice în domeniul agroalimentar bazate pe dovezi, de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri și implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni.

Demersul va fi dus la îndeplinire prin formularea unui pachet de propuneri de politici publice în domeniul agroalimentar (trasabilitate și integritate, gestionarea situațiilor de criză de piață sau epizootice, promovarea produselor agroalimentare și cuantificarea risipei alimentare) bazate pe dovezi, crearea mecanismelor instituționale, administrative și procedurale, inclusiv sistematizarea legislației actuale și formularea unui plan etapizat de propuneri pentru îmbunătățirea, simplificare și completarea după caz a acesteia.

O altă modalitate de îndeplinire a obiectivului principal propus este reprezentată și de implementarea unui sistem informatic integrat de management și monitorizare în domeniul agroalimentar (sistem informatic care să furnizeze date privind producția, procesarea, depozitarea, comercializarea, consum, bilanț import/export, prognoze consum intern și cerere-ofertă pe piață internă precum și pe noi piețe etc).

Totodată, se are în vedere simplificarea legislației și reducerea sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri și cetățeni, cât și instruirea grupului-țintă atât pentru aplicarea propunerilor de politici publice, cât și pentru utilizarea sistemului informatic și ulterior diseminarea informațiilor către mediul de afaceri și cetățeni.

Proiectul se adresează structurilor din MADR și altor instituții cu atribuții în domeniul industriei agroalimentare, participanți la grupurile de lucru interinstituționale. Pe lângă aceștia, în vederea sprijinirii activităților derulate în cadrul acestui proiect, vor fi implicate și toate entitățile economice de pe lanțul agroalimentar care vor avea acces dedicat la Sistemul Informatic Integrat de Management și Monitorizare în domeniul agroalimentar – SIIMM. Prin intermediul acestui program se urmărește introducerea unor proceduri simplificate pentru reducerea birocrației.

Se va realiza analiza mediului intern și extern, identificarea soluțiilor și sistematizarea cadrului normativ necesar, formularea de propuneri pentru configurarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane pentru elaborarea și punerea în aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi referitoare la trasabilitate și integritate în ceea ce privește produsele agroalimentare, gestionarea situațiilor de criză din piață, de volatilitate a prețurilor sau epizootii/infestări cu boli sau dăunători a culturilor, comercializarea și promovarea produselor agroalimentare și cuantificarea risipei alimentare.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 32 luni și are un buget estimat de 27.989.984,07 lei.