28 octombrie 2021 - 19:40

Apel pentru înscrierea reprezentanților ONG-urilor în Comitetele de Masiv

Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM) a anunțat că a demarat procedura pentru constituirea renumitelor Comitete de Masiv.

Din acest motiv, ANZM invită ONG-urile cu activitate pro-munte să se înscrie pentru a participa la procesul de selecție, în vederea desemnării a câte doi reprezentanți în fiecare Comitet de Masiv.

„În vederea selectării reprezentanților societății civile în cadrul acestor structuri consultative și a stabilirii celor doi reprezentanți pentru fiecare comitet de masiv din fiecare grupă de munți, invităm organizațiile non guvernamentale (ONG-urile), cu activitate pro-munte, să se înscrie pentru a participa la procesul de selecție și votare.

„Legea nr. 197/2018 – Legea muntelui, la art. 4, alin. (1) prevede ca pentru fiecare grupă de munți să se constituie câte un Comitet de masiv, cu rol consultativ în aplicarea politicilor și strategiilor de dezvoltare și protecția mediului montan, la nivelul teritoriului respectiv.

Hotărârea de Guvern nr. 332/2019, modificată și completată prin H.G. nr. 997/2020 prevede stabilirea componenței, atribuțiilor și responsabilităților comitetului de masiv și ale Consiliului Național al Muntelui, la art. 2 lit. e), unde este precizat faptul că: din fiecare Comitet de masiv vor face parte doi reprezentanți ai societății civile din cadrul unor organizații cu activitate reprezentativă în domeniul protecției și dezvoltării durabile a zonei montane în grupa de munți respectivă, desemnați prin vot de către aceste organizații”, scriu experții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pe pagina de internet a instituției.

Două condiții primordiale trebuie să îndeplinească ONG-urile pentru a se înscrie. Mai exact, precizează specialiștii Agenției Naționale a Zonei Montane, organizațiile non-guvernamentale interesate trebuie să aibă sediul și să-și desfășoare activitatea în zona montană conform Ordinului comun MADR – MDRAP nr. 97/1332/2019 (http://azm.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr-1332_14.03.2019-privind-aprobarea-criteriilor-de-incadrare-si-a-listei-localitatilor-din-zona-montana.pdf), iar misiunea, scopul și obiectivele prevăzute în actul constitutiv și statut să facă referire la protecția și dezvoltarea zonelor montane, așa cum este prevăzut în Legea muntelui nr. 197/2018.

Organizațiile interesate vor transmite datele de identificare (nume organizație, nume/prenume președinte, adresă, e-mail, nr. telefon) la adresa de e-mail: comitete.masiv@azm.gov.ro, până la data de 15 februarie 2021.

Pentru mai multe informații, persoana de contact din partea Agenție Naționale a Zonei Montane este Felicia Andronic, consilier superior, nr. tel. 0230375036; 0783229041.

Actele normative la care se face referire pot fi consultate prin accesarea următoarelor link-uri:
http://azm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/08/Legea-Muntelui-nr.-197-din-20.07.2018.pdf
http://azm.gov.ro/wp-content/uploads/2021/02/HG-332_2019.pdf

Agricultura României, o treime în zona montană

La noi în țară, o treime din agricultură este agricultură montană. Dr. Radu Rey, cel mai mare specialist al României în domeniul agriculturii și economiei montane aprecia nu demult că „biodiversitatea de primă utilitate socială asigură hrana, pe baza pajistilor și fânețelor care conțin peste 200 de specii de plante furajere si medicinale, o bogație inestimabilă a Carpaților și României, producând hrană de înaltă calitate”.

„Alimentul de munte devine, în condiții de criză pandemică, un aliment-medicament pentru întărirea, revigorarea și mărirea speranței de viață, iar în timpuri normale o alternativă sănătoasă și cu valoare nutrițională ridicată la alimentele înalt procesate, cu suplimente din categoria E-urilor și alte adaosuri periculoase”, afirma Rey cu ocazia Zilei Internaționale a Muntelui, din 11 decembrie 2020.

Sistemul de montanologie din țara noastră include pe langă CEMONT, Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați (CEFIDEC) și Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală Montană (toate trei situate în Vatra Dornei, județul Suceava), Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie (din Cristian, județul Sibiu), precum și Forumul Montan din România.

Legea Muntelui a fost adoptată în anul 2018.