ATENȚIE! Guvernul face modificări pentru programul INVESTALIM!

Deși schema de ajutor de stat a fost lansată cu nici o lună în urmă, Guvernul pregătește o modificare importantă pentru fermierii și producătorii interesați de accesarea programului INVESTALIM 2023-2026.

În acest sens, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în dezbatere publică pe site-ul instituției un proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 18 alin. (4) lit. a) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.844/2023 privind aprobarea procedurii de implementare a Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, a modalităţilor de acordare, a indicatorilor cantitativi şi calitativi ai investiţiei, precum şi a criteriilor de stabilire a punctajului pentru întreprinderile solicitante. 

Noul act normativ vizează obligațiile beneficiarilor programului INVESTALIM privind contribuția la dezvolarea regional, prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale.

„Art. I. La articolul 18 alineatul (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 844/2023 privind aprobarea procedurii de implementare a Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, a modalităţilor de acordare, a indicatorilor cantitativi şi calitativi ai investiţiei, precum şi a criteriilor de stabilire a punctajului pentru întreprinderile solicitante publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 15 septembrie 2023, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: «a) întreprinderea nu realizează contribuţia la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale, pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia»”, stipulează noul act normativ ale cărui dispoziții urmează să se aplice „inclusiv cererilor de acord pentru finanțare a căror evaluare nu s-a finalizat la data intrării în vigoare a prezentei hotarâri”.

În nota de fundamentare a proiectului de hotărâre se arată că în Hotărîrea Guvernului nr. 844/2023 referitoare la programul INVESTALIM, la art. 18 alin. (4), se precizează că ajutorul de stat plătit se recuperează proporţional cu gradul de nerealizare în cazul în care întreprinderea nu realizează contribuţia la dezvoltarea regională, într-un cuantum echivalent cu ajutorul de stat plătit în total.

Totodată, conform inițiatorilor noului proiect de hotărâre privind programul INVESTALIM, art. 15 alin. (2) din actul normativ menționat anterior stipulează că „Întreprinderea beneficiară trebuie să obţină o rentabilitate medie a cifrei de afaceri estimată pe perioada ultimilor 5 ani de menţinere a investiţiei de cel puţin 1%; la finalul perioadei de menţinere a investiţiei, întreprinderea are obligaţia de a realiza rentabilitatea medie de cel puţin 1% pe perioada ultimilor 5 ani de menţinere”.

În aceeași măsură, obiectivul Ordonanței de urgență nr. 65/2023 vizează dezvoltarea regională pentru înfiinţarea sau dezvoltarea capacităţilor de producţie din industria alimentară, ori contribuția întreprinderilor beneficiare la atingerea acestui obiectiv se realizează prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale, pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia.

„Prin raportare la acest obiectiv, după deschiderea sesiunii de depunere și înregistrare la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – AFIR a cererilor de acord pentru finanţare în cadrul Programulului INVESTALIM, s-a constatat faptul că această cerință, respectiv contribuţia la dezvoltarea regională să fie într-un cuantum echivalent cu ajutorul de stat plătit în total, trebuie corelată cu prevederile art. 9 lit. f) din Ordonanța de urgență nr. 65/2023, unde se precizează că investiţiile realizate de beneficiari în cadrul Programului trebuie să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale, pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia. Totodată, argumentul care trebuie avut în vedere este că gradul de rentabilitate este diferit pe societăţi comerciale şi pe ramuri de comerţ, datorită specificului distribuţiei din fiecare ramură, a particularităţilor mediului economico-social în care îşi desfăşoară activitatea fiecare agent economic şi a modului în care ei îşi gestionează resursele. Astfel, un operator economic care își desfășoară activitatea în sectorul de lapte și produse lactate are un profit mai mic decât un operator economic din sectorul carne și produse din carne”, explică inițiatorii noului act normativ în nota de fundamentare.

Mai mult decât atât, spun aceștia, potrivit, art. 454 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, impozitele si taxele locale sunt: impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri; impozitul pe teren si taxa pe teren; impozitul pe mijloacele de transport; taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor; taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; impozitul pe spectacole; taxele speciale; alte taxe, Pe de altă parte, obligaţiile de plată la bugetul general consolidat care le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, plătitorilor de impozite, taxe şi contribuţii, vizează accize, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor juridice, contribuţii sociale datorate de angajator, impozit pe profit datorat de persoane juridice române, impozit pe veniturile microîntreprinderilor etc.

Cum rentabilitatea reflectă capacitatea unui operator economic de a realiza profit, iar în conditiile economiei de piata profitul constituie obiectivul de baza al oricarei intreprinderi, s-a considerat că un operator economic care are o rentabilitate medie de cel puțin 1% pe o perioadă de 5 ani va genera contribuții la bugetul de stat și la bugetul local, astfel că obiectivul ordonanței de urgență – dezvoltarea judeţelor cu resurse agricole sau a judeţelor mai puţin dezvoltate – va fi atins.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole