25 ianuarie 2022 - 10:03

EXCLUSIV! Portofoliile oficiale ale secretarilor de stat din cadrul MADR au suferit modificări

Echipa completă de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a fost definitivată și prezentată oficial în cursul acestei săptămâni de către ministrul agriculturii, Adrian Oros. Cei cinci secretari de stat și-au preluat, în mod oficial, noile atribuții.

Ordinelor de Ministru pregătite pentru desemnarea atribuțiilor fiecăruia dintre cei cinci secretari de stat au fost emise și vă prezentăm în exclusivitate toate atribuțiile pe care le vor avea aceștia.

Secretarul de stat Antal Szabolcs Barabasi coordonează:

 • Activitatea Direcției politici agricole în sectorul zootehnic
 • Activitatea Agenției Naționale pentru Zootehnie

Secretarul de stat George Cățean coordonează:

 • Activitatea Direcției Generale de politici în industrie alimentară și comerț din cadrul aparatului propriu al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 • Activitatea Agenției Zonei Montane, instituție aflată în subordinea MADR

Secretarul de stat Gheorghe Ștefan se va ocupa de următoarele:

 • Coordonează activitatea Direcției generale pescuit  – AM POPAM din cadrul aparatului propriu al MADR
 • Coordonează activitatea următoarelor instituții aflate în subordinea MADR:
  • Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
  • Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
 • Asigură reprezentarea ministerului în relația cu Parlamentul României și se deleagă să semneze, în numele și pentru MADR, răspunsurile la interpelările adresate MADR.

Secretarul de stat Aurel Simion coordonează:

 • Activitatea următoarelor structuri din cadrul aparatului propriu al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale:
  • Direcția generală dezvoltare rurală – AM PNDR
  • Direcția generală afaceri europene și dezvoltare rurală
  • Direcția îmbunătățiri funciare și fond funciar
 • Activitatea următoarelor instituții aflate în subordinea MADR:
  • Direcțiile pentru agricultură județene și a Municipiului București
  • Oficiile de studii pedologice și agrochimice județene

Secretarul de stat Marius Micu coordonează:

 • Activitatea următoarelor structuri din aparatul propriu al MADR:
  • Direcția politici în sectorul vegetal
  • Biroul învățământ liceal agricol, formare profesională și consultanță în agricultură
  • Biroul de cercetare, inovare, evaluare și monitorizare
 • Activitatea următoarelor instituții aflate în subordinea MADR:
  • Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor – servicii publice deconcentrate
  • Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
  • Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor
  • Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare
  • Banca de Resurse Genetice Vegetale – pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău
  • Laboratorul central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului
  • Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole