DSVSA: Caz de Antrax confirmat în județul Giurgiu

berbecÎn data de 14 iulie a fost confirmat un caz de Antrax, la un berbec dinlr-o gospodărie din localitatea Vieru, comuna Putineiu, județul Giurgiu.

În urma sacrificării de necesitate a unei ovine, pe data de 11 iulie 2016, proprietarul a tranșat animalul și a depozitat o parte în frigiderul aflat în exploatație, iar o altă parte a fost consumată la masa de seară, împreună cu familia.
În dimineața zilei de 12 iulie, proprietarul a găsit o ovină moartă și a deschis cadavrul. Observând că splina este mărită și cu aspect anormal, a decis să ia organele și să se prezinte la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu, în vederea efectuării examenului de laborator.
În urma examenului anatomopatologic existând suspiciune de Antrax, organele au fost trimise imediat la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală. Laboratorul Național de Referință pentru Antrax, în vederea stabilirii diagnosticului de certitudine.
Totodată, inspectori din cadrul DSVSA Giurgiu s-au deplasat la exploatația respectivă, pentru a demara o anchetă epidemiologică și pentru a dispune măsurile legale, care se aplică în cazul existenței suspiciunii unui caz de Antrax.
În acest sens, au fost întreprinse următoarele acțiuni:

  •  Îngroparea cadavrului deschis, după dezinfectarea gropii;
  • Dezinfecția curții și a saivanelor;
  •  Efectuarea inventarului animalelor existente în gospodărie;

Ca urmare a confirmării suspiciunii de Antrax de către IDSA, boala a fost declarată oficial și s-au dispus următoarele măsuri:
1. Se instituie zona de restricție la nivelul localităților Putineiu, Vieru, Hodivoaia și Gogoșari;
2. Catagrafierea efectivului de animale din localitate, pe specii și categorii de vârsta;
3. Se va efectua examenul clinic individual, inclusiv prin termometrie, a tuturor animalelor din efectivele contaminate (bovine, cabaline, ovine, caprine și porcine), se vor izola animalele bolnave și se vor supune tratamentului specific, iar animalele afebrile se vor vaccina de necesitate și se vor tine sub observație timp de 14 zile (în caz că vor apare simptome de Antrax, se supun tratamentului specific);
4. Se vor identifica toate animalele din exploatația contaminată, care nu au fost identificate până la data sus menționată, conform legislației sanitare veterinare în vigoare.
5. Cadavrele animalelor suspecte de Antrax se vor preda, fără a fi deschise, la unități de neutralizare a subproduselor autorizate sub control sanitar veterinar;
6. Se interzice sacrificarea de necesitate a animalelor. în cazul în care totuși au fost tăiate de necesitate animale, și la care prin examen sanitar veterinar se diagnostică antraxul, carnea și subprodusele provenite de la acestea nu se vor consuma și se vor dirija la unități de neutralizare a subproduselor autorizate, sub control sanitar veterinar;
7. Se notifică în scris Direcția de Sănătate Publică cu privire la declararea focarului de Antrax, astfel încât în cazul în care există persoane care au intrat în contact cu animale bolnave, să se aplice măsurile specifice;
8. Se va executa curățenia mecanică și dezinfecția riguroasă a adăposturilor, padocurilor și pășunilor contaminate. Locurile de pe pășuni, unde au pășunat animalele suspecte, se dezinfectează prin aspersiuni cu substanțe dezinfectante omologate, după care se ridică un strat de pământ de la suprafață și se îngroapă, lumându-se deasupra var cloros;
9. Se va dispune de urgență drenarea pășunii. în vederea eliminării băltirilor din care s-ar putea adăpa animalele. De asemenea, până la ridicarea restricțiilor, se interzice cosirea ierbii de pe pășunea contaminată, cu scopul de a fi utilizată în hrana animalelor;
10. Se vor dezinfecta toate mijloacele de transport care au fost utilizate la transportarea animalelor bolnave, cadavrelor, produselor și subproduselor provenite de la acestea, cu substanțe dezinfectante omologate;
11. Se va interzice scoaterea furajelor și a cerealelor care au putut fi contaminate de animalele bolnave, din gospodăria unde a fost confirmată boala;.
12. Efectivul de animale afectate din localitatea contaminată se vaccinează contra Antraxului, dacă nu a fost supus anterior acestei operațiuni și nu se află în perioada de imunitate activă. Animalele rămase în gospodarii vor putea părăsi exploatațiile, după minim 15 zile de la vaccinare, eliminarea cazurilor suspecte de îmbolnăvire sau moarte.
13. Se va consemna în tabelele de vaccinare, dacă este cazul, refuzul proprietarilor de a permite efectuarea acțiunii, urmând a se lua măsurile care decurg din aceasta;
14. Se interzice organizarea de evenimente care presupun aglomerări de animale, târguri, expoziții etc, până la finalizarea vaccinărilor, instalarea imunității și ridicarea restricțiilor.
15. Pășunile și locurile de adăpat, care au venit în contact cu efectivele de animale în care au apărut cazuri de Antrax, vor putea fi utilizate în viitor, pentru animale receptive, numai după ce acestea au fost imunizate contra Antraxului și se află în perioada de imunitate activă. Este interzisă scoaterea la pășune a animalelor neimunizate.
16. După lichidarea focarului se va executa curățenia mecanică și dezinfecția la nivelul întregii gospodării contaminate.
17. Se vor interzice mișcările de animale din speciile receptive atât intrările cât și ieșirile din localitate, cu excepția celor vaccinate și aflate în perioada de imunitate activă. De asemenea, se interzice utilizarea de produse, furaje, cereale, etc care ar fi putut fi contaminate de animalele bolnave, tăierea animalelor bolnave sau suspecte, jupuirea cadavrelor de la animalele bolnave sau suspecte de Antrax, folosirea laptelui de la animalele bolnave (acesta se va steriliza prin fierbere timp de o ora și se va distruge).
18. Orice mișcare interjudețeană de animale se va face numai cu acordul DSVSA Giurgiu prin obținerea avizului interjudețean.
19. Orice suspiciune de îmbolnăvire sau moarte a animalelor va fi anunțată de urgență medicului veterinar libera practică împuternicit/medicului oficial zonal/DSVSA Giurgiu;
20. Programul de măsuri va fi adus la cunoștința tuturor deținătorilor de animale din localitățile Vieru, Putineiu, Hodivoaia și Gogoșari, în vederea punerii în aplicare, întocmai și la timp.
Prezentul program se aplică până la ridicarea restricțiilor după vindecarea animalelor afectate, vaccinarea tuturor animalelor receptive și efectuarea dezinfecției finale. Are caracter obligatoriu și va fi modificat și completat, în funcție de evoluția situației epidemiologice.
Menționăm că în ultima perioadă, în județul Giurgiu au fost înregistrate precipitații abundente care au condus la stagnări ale apei pe pășune, unde s-au format bălți din care animalele s-au adăpat. Astfel, s-au creat condiții pentru a antrena bacteria din sol, motiv pentru care s-a suspicional contaminarea animalului ca fiind de origine telurică.
De la dala notificării suspiciunii și până în prezent, nu s-au mai constatat îmbolnăviri la alte animale din exploatația respectivă sau din localitate și nici mortalități. De asemenea, nu au intrat și nu au ieșit animale din gospodărie.
Proprietarul animalelor nu valorifică produse sau subproduse provenite de la animalele din gospodărie.
Pe teritoriul localității nu există târguri sau exploatații comerciale autorizate.
La nivelul județului, ultimul focar declarat de Antrax a fost în comuna Putineiu, în localitatea Vieru, în anul 1987, în cadrul unui complex de bovine.
Ancheta epidemiologică, în acest caz, este în curs de desfășurare.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole