27 octombrie 2021 - 11:24

Detalii despre controlul în fermele de animale pentru plata ANT și SCZ

Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ) a publicat ghidul pentru controlul în ferme pentru subvenții. ANZ este organismul delegat pentru efectuarea controlului la fața locului pentru următoarele scheme de plată/măsuri de sprijin: ANTZ 9 – ovine/caprine; SCZ ovine, caprine, taurine din rase de carne, vaci de lapte, bivolițe de lapte și viermi de mătase

ATENȚIONARE! Înainte de depunerea Cererii unice de plată și pe durata perioadei de reținere asiguraţivă că:

 • animalele deținute sunt identificate (au crotalii auriculare) conform legislației;
 • datele animalelor deținute pentru care solicitați sprijin financiar sunt actualizate în Registrul Naţional al Exploataţiilor—RNE (medic veterinar concesionar / asociaţie / propriile evidenţe, dacă sunteţi utilizator SNIIA) și în Registrul Individual al Exploatației (RIE).

Obligațiile solicitantului de sprijin selectat pentru controlul la fața locului:

 • Să permită efectuarea controalelor de către A.N.Z., organism delegat de APIA;
 • Să asigure condițiile de realizare a controlului (țarcuri, personal afluire, culoare de manipulare);
 • Să dețină și să prezinte RIE (Registrul Individual al Exploatațiilor) completat și actualizat la zi;
 • Să dețină și să prezinte documente justificative:
  • formulare de identificare (F1);
  • formulare de mișcare (F2);
  • formulare de declarare eveniment (F3) pentru evenimente precum pierdere crotalie/crotalii, moarte accidentală, sacrificare de necesitate;
  • formular de continuare (F4) anexă la formularele anterioare;
  • pașaportul bovinei (după caz);
  • document justificativ pentru caz de forță majoră animale (după caz);
  • document justificativ pentru caz de circumstanță naturală (după caz).
 • Să mențină pe toată durata perioadei de reținere și să prezinte la control animalele declarate în cererea unică de plată;

Când se realizează controlul la fața locului?

După extragerea eșantionului de control până la data limită a perioadei de reținere a fiecărui an, dar și în afara perioadei de reținere.

Perioada de reținere este perioada în care un animal, care face obiectul unei cereri unice
de plată – declarația privind sectorul zootehnic, trebuie reținut în exploatația, inclusiv în evidențele acesteia, pentru care sa depus cererea sau în exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/ grupurilor de producători, inclusiv în evidențele acestora,
în care a fost transferat temporar pentru pășunat, conform art. 2 lit. (s) din OMADR 45/2021.

Ovine/caprine – 100 de zile, taurine/bubaline – 6 luni de la data limită de depunere fără penalizări a cererilor unice de plată;

Solicitanți supuși unui control la fața locului!

 • Solicitanții de sprijin selectați în eșantionul de control;
 • Solicitanții de sprijin selectați cu ocazia oricăror misiuni de audit/control;
 • Solicitanții de sprijin eșantionați manual de APIA în cazul sesizărilor, petițiilor și a oricăror alte neconformități constatate de APIA în cursul controalelor proprii.

Înștiințarea controlului la fața locului

Cu cel mult 48 de ore înainte de declanșarea controlului propriu-zis. Controlul poate fi efectuat și INOPINAT.

Atribuțiile inspectorilor care realizează controlul pe teren:

 • Să verifice înaintea plecării în teren existența documentelor necesare efectuării controlului;
 • Să se prezinte la locația de realizare a controlului (exploatația/exploatațiile menționate în cererea de plată pentru reținerea animalelor), conform graficului de control;
 • Să efectueze controlul la fața locului conform “Procedurii de sistem pentru efectuarea controlului la fața locului privind verificarea respectării condițiilor de eligibilitate specifice privind acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii și a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic”;
 • Să preia în copie/fotocopie documentele justificative care au stat la baza verificărilor;
 • Să completeze Raportul de control conform instrucțiunilor din Procedura de sistem;
 • În cazul constatării oricărei neconformități, să înmâneze/transmită o copie a raportului de control solicitantului de sprijin.

Acțiuni impuse de controlul la fața locului:

 • Verificarea datelor preîncărcate automat în Raportul de control din datele cererii unice de plată înregistrate în sistemul informatic;
 • Verificarea animalelor încărcate în Raportul de control, respectiv dacă acestea există în Raportul extras din RNE. Diferențele se consemnează în Raportul de control;
 • Verificarea existenței animalelor în exploatație pentru animalele cu retenție sau/și existența documentelor justificative pentru animalele ieșite ca urmare a CN/FM;
 • Verificarea existenței animalelor în exploatație presupune verificarea existenței elementelor de identificare, respectiv crotalii și/sau microcip pentru ovine/caprine și corespondența dintre numerele de identificare (nr. matricol) înregistrate în raportul de control cu numerele de identificare ale animalelor prezente la fața locului;
 • Pentru animalele înscrise în cererea unică de plată și încărcate în Raportul de control verificarea existenței și corectitudinii înregistrărilor în RNE și RIE;
 • Verificarea existenței Registrului Individual al Exploatației (RIE);
 • Verificarea exactității înregistrărilor în RIE pentru 6/12 luni anterioare controlului prin eșantionarea și verificarea unui număr de documente justificative întocmite în perioada a 6/12 luni anterioare controlului (din documentele deținute și prezentate de solicitantul de sprijin la data controlului) astfel:
  • pentru un număr de animale cuprins între 1 şi 5 se verifică toate documentele de intrare-ieșire;
  • pentru un număr de animale cuprins între 6 şi 10 se verifică 5 documente;
  • pentru un număr de animale cuprins între 11 şi 100 se verifică 10 documente;
  • pentru un număr de animale cuprins între 100 şi 300 se verifică 15 documente;
  • peste 300 animale se verifică 20 documente.
 • Preluarea în copie/fotocopie a documentelor eșantionate verificate și a tuturor documentelor care au stat la baza verificărilor;
 • Completarea Raportului de control conform instrucțiunilor din Procedura de sistem;
 • În cazul constatării oricărei neconformități, înmânarea/transmiterea unei copii a raportului de control solicitantului de sprijin.

Registrul individual al exploatației (RIE) trebuie să cuprindă, cel puțin, următoarele informații, actualizate la zi:

 • date referitoare la exploatație (codul exploatației; adresa exploatației; numele şi adresa deținătorului; tipul de producție;
 • date referitoare la animalele din exploatație (codul unic de identificare al animalului; data naşterii; data identificării; sexul; rasa şi genotipul, dacă se cunosc; ziua, luna şi anul în care animalul a decedat în exploatație; informații despre orice înlocuire a crotaliilor auriculare);
 • date referitoare la animalele nou-intrate în exploatație (codul unic de identificare al animalului; codul exploatației de la care animalele au fost transferate; data intrării; seria şi numărul formularului/documentului de mişcare);
 • date referitoare la animalele care părăsesc exploatația (codul exploatației sau al abatorului de destinație;data plecării; seria şi numărul formularului/documentului de mişcare;”

Comments are closed.