Controale ANZ in fermele de bovine, ovine si caprine! ACTELE care trebuie prezentate

Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ) anunță, într-un comunicat remis AGRO TV, că efectuează controale la crescătorii de animale care au solicitat ajutorul național tranzitoriu pentru speciile ovine/caprine și sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine și bovine. Care sunt obligațiile crescătorilor de animale?

OBLIGAȚII ALE SOLICITANȚILOR DE SPRIJIN

1. Verificarea existenței elementelor de identificare (crotalii auriculare) pentru toate animalele din exploatație și întreprinderea tuturor acțiunilor necesare aplicării normelor legislative cu privire la identificarea și mișcarea animalelor în vederea actualizării bazei naționale de date SNIIA;

2. Asigurarea condițiilor pentru buna desfășurare a controlului la fața locului: asigurarea posibilității de identificare a animalelor prezente la control (existența crotaliilor auriculare), țarcuri și culoare de afluire a animalelor; prezentarea pentru verificare a tuturor animalelor solicitate în cerere;

3. Asigurarea realizării controlului la fața locului în locația de reținere declarată în cererea unică de plată;

4. Deținerea, actualizarea la zi și prezentarea pentru verificare a Registrul Individual al Exploatației – RIE care trebuie să conțină următoarele înregistrări:

 • date referitoare la exploatație (codul exploatației; adresa exploatației; numele şi adresa deținătorului; tipul de producție;
 • date referitoare la animalele din exploatație (codul unic de identificare al animalului; data naşterii; data identificării; sexul; rasa şi genotipul, dacă se cunosc; ziua, luna şi anul în care animalul a decedat în exploatație; informații despre orice înlocuire a crotaliilor auriculare);
 • date referitoare la animalele nou-intrate în exploatație (codul unic de identificare al animalului; codul exploatației de la care animalele au fost transferate; data intrării; seria şi numărul formularului/documentului de mişcare);
 • date referitoare la animalele care părăsesc exploatația (codul exploatației sau al abatorului de destinație;data plecării; seria şi numărul formularului/documentului de mişcare;”

5. Deținerea și prezentarea pentru efectuarea verificărilor a următoarelor documente:

 • Pașaportul bovinei / formularul de identificare F1 – formular de identificare care cuprinde datele de identificare a exploataţiei pentru animalele solicitate în cerere şi născute în exploataţie și pentru animalele care nu sunt solicitate în cerere dar care sunt născute în exploatație;
 • Formularul de mişcare F2, pentru animalele provenite din alte exploataţii;
 • Formularul F3 de declarare eveniment (sacrificare consum propriu, moarte animal, dispariţie animal, pierdere crotalie, regăsire animal, pierdere paşaport, forţă majoră, etc);
 • Formularul de continuare F4, după caz reprezintă anexa la formularul de identificare, formularul de mişcare sau la formularul de declarare eveniment.”

6. Deținerea și prezentarea documentelor care atestă cazurile de forță majoră, după caz:

a. pentru decesul beneficiarului

 • certificatul de deces,
 • certificatul care atestă calitatea de moştenitor / certificat de moştenitor/eliberat de notarul public,
 • declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori;

b. certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a beneficiarului/adeverinţa medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a beneficiarului, după caz;

c. procesulul verbal de constatare a calamității, eliberat de Primărie/ procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugeri accidentale a clădirilor exploataţiei şi formularul F3 de declarare eveniment emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;

d. documente eliberate de autoritatea competentă pentru epizotii care afectează parţial sau integral şeptelul fermierului şi formularul F3 de declarare eveniment / certificatul de sănătate animală pentru animalele vii transportate de la exploataţie la abator şi buletin de analiză / formularul F2 de mişcare emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, după caz.

7. Deținerea și prezentarea documentelor care dovedesc cazul de circumstanță naturală, după caz:

a. pentru moartea unui animal ca urmare a unei boli: document emis de ANSVSA/ DSVSA din care să reiasă boala care a cauzat moartea și formularul declarare eveniment (F3);

b. pentru moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi responsabil: procesul verbal de constatare emis de instituţia abilitată să constate accidentul (de exemplu poliţia rutieră, poliţia feroviară), din care să reiasă că solicitantul nu este vinovat de accident;

c. pentru sacrificarea de necesitate a unui animal din cauze pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil:

 • ca urmare a depistării de către medicul veterinar, a unei afecțiuni ce nu a putut fi remediată prin tratament: documentul sanitar-veterinar care să certifice boala;
 • ca urmare a unui accident sau a unei afecţiuni (de exemplu meteorism): documentul sanitar – veterinar care sa certifice afecţiunea sau motivul sacrificării;
 • pentru moartea animalului solicitat în cerere, datorită imposibilităţii de a făta: documentul sanitar-veterinar, formularul de mișcare F2 și formularul de declarare eveniment F3;

ATENȚIONĂRI!

Cazurile de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale se notifică în scris APIA, în termen de 15 zile (cincisprezece zile) lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare. Dacă există o diferenţă mai mare de 15 zile lucrătoare, moştenitorul legal desemnat completează o Scrisoare justificativă pentru întârziere.
Cazurile de circumstanțe naturale, se aduc la cunoştiința APIA, printr-o Înştiințare depusă în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la producerea evenimentului;

Înştiințarea circumstanței naturale produsă după data de 23.09.2020 (termenul limită de reținere la ovine/caprine)/16.12.2020 (termenul limită de reținere la bovine) nu este obligatorie.

NU se acceptă documentele doveditoare ale circumstanței naturale emise între data înştiințării controlului şi data efectuării controlului la fața locului.

NU se acceptă ca şi circumstanţe naturale:

 • vânzarea bovinei
 • sacrificarea pentru consumul propriu
 • sacrificarea din cauze pentru care se face vinovat beneficiarul.

PERIOADA DE REȚINERE
Pentru specia ovine/caprine este de 100 de zile de la data limită de depunere fără penalizări a cererilor unice de plată: 16.06.2020 – 23.09.2020
Pentru specia bovine este de 6 luni de la data limită de depunere fără penalizări a cererilor unice de plată: 16.06.2020 – 16.12.2020

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole