Ce măsuri de simplificare a accesului la PNDR a identificat AFIR-ul

afir_siglaPentru creșterea absorbţiei fondurilor pentru dezvoltare rurală (AFIR) au fost identificate 52 de măsuri de simplificare a accesului PNDR 2014-2020, între care amintim:
– Reducerea numărului de documente si de avize solicitate la depunerea proiectului.
– Extinderea disponibilității proiectelor tip pentru diferitele tipuri de investiții şi a formularelor standardizate pentru toate tipurile de proiecte.
– Extinderea posibilității de a depune online dosarul cererii de finanțare.
– Publicarea proiectelor de ghiduri ale solicitanților având în vedere o perioadă de consultare publică relevantă care să permită transmiterea de către toate părțile interesate a unor observații relevante, evitându-se astfel blocaje în implementare.
– Reducerea perioadelor de timp atât în cazul avizărilor unor modificări în proiecte cât şi în cazul avizării dosarelor de achiziții.
– Simplificarea procedurilor de licitații.
– Revizuirea condițiilor artificiale
– Extinderea bazei de date privind preţurile pentru achiziții şi actualizarea cu regularitate a acesteia.
– Utilizarea costurilor simplificate pentru înființarea si reconversia plantațiilor pomicole şi struguri de masă.
– Eliminarea restricțiilor pentru beneficiarii care au reziliat contracte sau sunt în litigiu cu AFIR