5 august 2021 - 07:14

AVANS APIA! Sumele care au intrat până astăzi în conturile fermierilor

Minstrul Agriculturii, anunț de ultimă oră despre avansul APIA! Într-o conferință de presă susținută la sediul MADR, Adrian Oros a anunțat că, până la această dată, 81,59% dintre fermieri au fost autorizați pentru a încasa prima tranșă din plățile directe pentru campania 2020.

”Vreau să mă refer în primul rând la plata avansului APIA pentru campania 2020, pe care am demarat-o la 16 noiembrie 2020. Până acum s-au plătit 1,18 miliarde euro la un număr de 677.945 de fermieri, 81,59%. Vom finaliza această plată a avansului în 30 noiembrie și pentru prima dată toți beneficiarii vor primi acest avans indiferent dacă se află sau nu în eșantionul de control, iar de la 1 decembrie vom plăti restul până la suma totală”, a anunțat ministrul Adrian Oros.

Reamintim că, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/531 al Comisiei din 16 aprilie 2020, până la data de 30 noiembrie 2020, APIA efectuează plăți în avans de până la 70 % în cazul plăților directe enumerate în Anexa I la Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, şi de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor dedezvoltare rurală menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.1306/2013.

APIA mai precizează că plățile se efectuează lacursurile de schimb valutar stabilite de către Banca Centrală Europeană, astfel:

– 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2020şipublicatînJurnalulOficial al UniuniiEuropene, seria C, nr. 323/03/01.10.2020, pentru plățile finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă);

– 4,7830 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2019 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 001/2/03.1.2020, pentru plățile finanțate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).