4 august 2021 - 20:54

ASOCIEREA producatorilor agricoli: Care sunt AVANTAJELE economice, sociale si politice?

Constituirea producătorilor agricoli în forme asociative deschide noi oportunități de dezvoltare economică, prin atragerea unor avantaje locale, zonale sau regionale, și folosește puterea colectivă în scopul creșterii prosperității membrilor, a familiilor lor și a comunităților din care fac parte. Potrivit unui ghid pentru cooperativele agricole, indiferent de forma de organizare de care aparțin (asociații, cooperative sau grupuri de producători), membrii formelor asociative au drepturi stabilite democratic, iar acesta reprezintă unul dintre cele mai mari beneficii.

Avantajele grupurilor de producători:

 • reducerea costurilor de producție (de exemplu, prin achiziționarea de utilaje care sunt folosite în comun de toți membrii);
 • exploatarea unor suprafețe de teren care permit aplicarea tehnologiilor moderne, competitive de producție și de gestiune a deșeurilor, în vederea conformării cu normele de protecție a mediului și de conservare a biodiversității de care suntem obligați să ținem cont ca membri ai UE;
 • posibilitatea planificării și modificării producției conform cererii cantitative și calitative de pe piață;
 • accesul mai ușor la fondurile europene și la contractarea creditelor bancare;
 • facilitarea comunicării între fermieri, precum și între reprezentanții lor și instituțiile guvernamentale (asociația reprezintă un for de discuții, de schimburi de opinii, de soluționare a unor probleme dintre membri, oferă posibilități de întrajutorare și accesare de informații, iar reprezentanții asociațiilor sunt un partener pertinent de dialog cu MADR, în elaborarea deciziilor care privesc producătorii agricoli și interesele acestora);
 • creșterea capacității de negociere, în vederea obținerii unor prețuri mai bune atât la cumpărarea în comun a materiilor prime necesare producției, cât și la valorificarea produselor, prin ofertarea unor cantități mai mari, în condiții de calitate ridicată;
 • promovarea mai eficientă a producției, atât pe piața internă, cât și pe cea externă.În condițiile mediului puternic concurențial, aceste aspecte, cărora le pot fi adăugate și altele, pot duce la creșterea veniturilor producătorilor agricoli și la conștientizarea de către ei a responsabilităților pe care le au ca factori cu drepturi și obligații pe piață.

Avantajele cooperativelor agricole:

 • caracterul democratic al mecanismelor de funcționare, care au la bază principiile cooperatiste moderne;
 • posibilitatea înființării lor și de către persoane care dispun de un capital mic;
 • facilitățile fiscale acordate de stat: scutirea de la plata impozitului agricol pentru primii cinci ani de la constituire, accesul la subvenții, la fondurile publice și la fonduri externe prevăzute în programul de susținere a agriculturii României, scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de tractoare, mașini și utilaje agricole sau echipamente de irigat, recunoașterea și asimilarea cooperativelor agricole de către MADR ca grupuri de producători, pentru a beneficia de toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare, contribuția la dezvoltarea rurală, prin crearea de noi locuri de muncă, și angajarea tinerilor într-o formă de activitate organizată.

Avantajele asociațiilor:

Asocierea producatorilor, AVANTAJE ECONOMICE:

 • posibilitatea de negociere a unui preț mai bun al produselor;
 • degrevarea producătorului de responsabilitatea vânzării;
 • un branding și un marketing mai bun al produselor;
 • posibilitatea de negociere a unui preț mai mic al inputurilor (costuri mai reduse);
 • extinderea producției și capitalizarea membrilor;
 • creșterea standardului de viață al membrilor;
 • accesul membrilor la informație, inovație, proiecte de colaborare și clustere;
 • oferirea de servicii diverse către membri (servicii tehnice, de informare și consultanță);
 • posibilitatea investițiilor în infrastructuri de depozitare sau procesare;
 • trecerea de la vânzarea produselor agricole neprocesate la cele cu valoare adăugată;
 • punerea în valoare a resursele locale și crearea de produse locale;
 • apropierea de consumator (pot fi inițiate lanțuri scurte de distribuție);
 • îmbunătățirea accesului produselor locale la consumator;
 • vânzarea prin intermediul marilor retaileri, târguri, magazine (asociația crește astfel puterea de negociere a membrilor);
 • accesarea mai ușoară a fondurilor europene;
 • o gestiune mai bună a riscurilor în agricultură (de exemplu, prin crearea unor fonduri mutuale);
 • realizarea parteneriatelor benefice pentru membri (de exemplu, parteneriate cu institute de învățământ, pentru transferul de inovație);
 • crearea locurilor de muncă permanente și sezoniere.

Asocierea producatorilor, AVANTAJE SOCIALE:

 • creșterea capitalului social (se reface sentimentul de comunitate);
 • comunicarea și sprijinul între membri.

Asocierea producatorilor, AVANTAJE POLITICE:

 • formarea liderilor în agricultură (aceștia reprezintă interesele fermierilor);
 • preluarea unei părți din atribuțiile statutului (de exemplu, control-performanță), reechilibrând balanța de putere dintre stat și fermieri.

CITESTE SI: Protestul fermierilor! Agricultorii au iesit cu tractoarele pe strazile Moldovei

Comments are closed.