16 mai 2022 - 08:50

Apicultori, verificati-va conturile! APIA a platit subventiile

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a efectuat
plățile către beneficiarii Programului Naţional Apicol (PNA) pentru anul 2020.

Prin HG 339/2020 privind aprobarea PNA pentru perioada 2020-2022, s-a stabilit că
valoarea sprijinului financiar alocat pentru anul 2020 este de 50.210 mii lei, 50%
reprezentând contribuția Uniunii Europene la programele apicole naționale. Această
sumă a fost integral plătită unui număr de 6.150 apicultori declarați elibili și 10 forme
asociative legal constituite.

Ca urmare a verificărilor administrative și centralizării datelor aferente cererilor de
plată depuse de solicitanți, mai jos regăsiți măsurile/acţiunile cuprinse în Program
pentru care s-a plătit sprijin financiar în anul 2020:

1. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori:
A.1.- consultanță în apicultură;
A.2.- promovarea apiculturii şi a produselor apicole;
A.3.- organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură;
A.4.- achiziția de către formele asociative de echipament pentru procesarea cererii;
A.5.- achiziția de către formele asociative de echipament pentru ambalarea mierii.

2. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei.
Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei

3. Raţionalizarea transhumanţei / stupăritului pastoral:
C.1. Achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în
pastoral;
C.2. Achiziţionarea de accesorii apicole : colector polen, colector propolis, uscător
polen, încălzitor miere, topitor de ceară, maturator;
C.3. Achiziţionarea de unelte apicole si echipamente de protecţie – combinezon
apicol, mănuși de protecție, afumător, daltă apicolă, furculiță pentru descăpăcit,
cuțit pentru descăpăcit, sită filtrare miere.
C.4. Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie-remorci şi
mijloace de încărcare–descărcare a stupilor în pastoral-remorcă apicolă, macara
pentru încărcare-descărcare stupi, motostivuitor pentru încărcare-descărcare stupi.

4. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune.
Achiziţionarea de mătci şi/sau familii de albine

5. Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a
produselor pe piaţă.
Decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii

Program Naţional Apicol pentru perioada 2020 – 2022 are drept scop îmbunătățirea
producției și comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin
financiar.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.