20 octombrie 2021 - 00:49

Peste 717.000 lei pe care APIA ÎI VIREAZĂ în conturile crescătorilor de animale

Plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor pentru cererile depuse în luna decembrie a anului trecut, aferente serviciilor prestate în luna noiembrie a lui 2020, a fost demarată de către Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrele Județene.

„Suma totală autorizată la plată este de 717.250,41 lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), pentru un număr de 25 de solicitanți care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare”, se precizează într-o informare transmisă la redacție vineri, 29 ianuarie 2021.

Actul normativ amintit mai sus are drept scop instituirea unei scheme de ajutor de stat menită să acopere costurile administrative aferente întocmirii și menținerii registrului genealogic, precum și costurile aferente testelor pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului, cu excepția controalelor efectuate de proprietarul de animale sau a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui.

Ajutoarele plătite prin APIA sunt furnizate sub formă de servicii subvenționate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii (Art.2, lit. B și c din HG 1179/2014) respectiv, întreprinderilor individuale și familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care dețin certificat de producător/atestat de producător, după caz, precum și persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole, așa cum sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei.

Cât se încasează în cazul cheltuielilor eligibile

Valoarea ajutorului de stat, plătit prin APIA, acordat pe cap de animal/an, pentru cheltuielile eligibile este de 30 lei pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline și ecvine și 10 lei pentru rasele de animale din speciile ovine, caprine și porcine.

De asemenea, valoarea ajutorului de stat acordat pe cap de animal/an pentru cheltuielile eligibile este de 80 lei, în cazul controlului performanțelor producției de lapte, și 20 lei, în cazul controlului producției de carne, pentru rasele de animale din speciile taurine și bubaline.

Ajutorul este 15 lei în cazul controlului performanțelor producției de lapte, 5 lei, în cazul producției de carne, 3 lei, în cazul producțiilor de lână, pentru rasele cu lână fină, și 4 lei, în cazul producției de pielicele, pentru rasele de animale din speciile ovine și caprine, respectiv 10 lei, în cazul controlului performanțelor de producție la rasele de animale din specia porcine.

Sursă foto: Pixabay (carater ilustrativ)