26 ianuarie 2022 - 13:36

350.000 EURO/fermă, fonduri europene pentru achiziția de utilaje – Criterii pentru submăsura 4.1

Submăsura 4.1 dedicată investițiilor în ferme a fost împărțită pentru perioada 2021-2022 în mai multe componente. Una dintre acestea este dedicată achizițiilor simple de utilaje agricole și/sau irigații, drenaj, desecare la nivelul fermei în sectorul vegetal. Alocarea financiară totală pentru această componentă este de 125 milioane euro.

Rata sprijinului public nerambursabil prin submăsura 4.1 va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi 350.000 Euro pentru achiziții simple și/sau irigații, drenaj, desecare la nivel de  fermă.

Mai jos vă prezentăm criteriile de selecție pentru submăsura 4.1, componenta de achiziții simple de utilaje agricole și/sau irigații, drenaj, desecare la nivelul fermei.

 1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de familie si de dimensiuni medii – maximum 14 puncte
  • 1.1. fermă de familie ( ≥8.000-100.000 euro SO) – 14 p
  • 1.2.  ≥12 000 – ≤100.000 – 10 p
  • 1.3. >100.000 – ≤ 250.000 – 5 p
 2. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate – maximum 5 puncte
  • 2.1 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform studiului ICPA) – 5 p
  • 2.2 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (conform studiului ICPA) – 3 p
 3. Principiul asocierii fermierilor – maximum 20 puncte
  • 3.1 Grupuri și organizații de  producători sau cooperative – 20 p
  • 3.2 Membru al unui grup sau al unei organizație de producători sau membru acționar al unei cooperative – 10 p
 4. Maturitatea proiectului în sensul documentației aduse la depunere și a sustenabilității proiectului din perspectiva aspectelor de mediu și managementul riscului – maximum 8 puncte
  • 4.1. Proiecte însoțite la data depunerii Cererii de Finanțare de documentul emis de ANPM – nu se aplică
  • 4.2 Proiecte care promovează investiții ce permit aplicarea măsurilor de protecție a mediului și managementul riscului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES – 8 p
  • 4.2.1 Producere și utilizare de energie regenerabilă pentru consum propriu, senzori pentru determinarea umidității din sol sisteme de irigat/drenaj/desecare bazate pe senzori și automatizare, investiții corporale și necorporale legate de agricultura de precizie.

   • minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului sau dotările tehnice ale utilajelor presupun soluții pentru optimizarea lucrărilor agricole. – 4 p
  • 4.2.2 Proiecte care promovează investiții  ce permit aplicarea măsurilor de managementul riscului. – 4 p
   • stații meteo, sisteme de avertizare timpurie, softuri de management la nivelul exploatației etc.; – 2 p
   • Solicitantul deține asigurare asupra culturilor aflate în exploatație și se angajează să mențină asigurarea pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului; – 2 p
 5. Maturitatea solicitantului în sensul vechimii în desfășurarea activității și vechimea întreprinderii – maximum 18 puncte
  • 5.1 Proiecte depuse de solicitanții cu vechimea întreprinderii active* în desfășurarea activității vizate prin proiect de:
   • peste 3 ani – 10 p
   • 1-3 ani – 6 p
  • 5.2 Proiecte depuse de solicitanții cu vechimea întreprinderii active** în sectorul agroalimentar de:
   • peste 3 ani – 8 p
   • 1-3 ani – 5 p
 6. Principiul accesului la finanțare în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR sM 4.1 și măsura similară din 19.2 – 8 puncte
  • 6.1 Solicitanții care nu au beneficiat de finanțare din fonduri europene pentru dezvoltarea activității eligibile prin sM 4.1 și a celor similare eligibile prin sM 19.2 – 8 p
 7. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploatației agricole – maximum 15 puncte
  • 7.1. studii superioare – 15 p
  • 7.2 studii superioare an terminal sau studii superioare absolvite fără diplomă de licență – 10 p
  • 7.3 studii liceale, sau postliceale sau învățământ terțiar nonuniversitar sau școli profesionale – 8 p
 8. Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, european) – maximum 9 puncte
  • 8.1 Proiecte care își propun investiții destinate obținerii produselor ecologice – 6 p

  • 8.2. Proiecte care promovează investiții destinate produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel european, inclusiv investiții destinate produselor alimentare care utilizează mențiunea de calitate facultativă ”produs montan”. Vor beneficia de punctaj doar produsele montane din zona montană definită de PNDR – 3 p
 9. Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care conduc la economii cât mai mari de apă – maximum 3 puncte
  • 9.1 Proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă asigură în urma unei evaluări ex-ante posibile economii de apă de:
   • peste 15% – 3 p
   • >10% – ≤15% – 2 p

Punctajul minim care trebuie obținut pentru ca un proiect să fie eligibil pentru finanțare la submăsura 4.1 este de 30 de puncte.

Comments are closed.