20 ianuarie 2022 - 04:20

Zonele montane au la dispoziție 15 programe de dezvoltare

Petre DAEA, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, s-a întâlnit la sediul MADR cu întreg personalul Agenției Naționale a Zonei Montane (ANZM). Alături de ministru s-au aflat secretarul de stat Daniel Dumitru BOTĂNOIU, precum și directorul general al ANZM, Lazăr Latu, directorul Dănuț Gâțan și Veronica Baciu, director.

Întâlnirea a avut ca scop prezentarea rezultatelor obținute în activitate, de la înființare (anul 2015) și până în prezent, precum și cunoașterea personalului Agenției de la nivelul întregii țări.

În cadrul ședinței de lucru, ministrul a precizat că unul dintre obiectivele MADR îl reprezintă asigurarea bunăstării locuitorilor din zona montană, motiv pentru care rolul reprezentanților ANZM în teritoriu este foarte important.

“Dezvoltarea sectorului montan înseamnă muncă în echipă, colaborare cu partenerii sociali și conștientizarea faptului că a ne ajuta între noi înseamnă adevărata reușită a programului. Principiul care trebuie să stea la baza muncii noastre este unitatea, iar evidențierea pe harta internațională a zonei montane să fie țelul nostru”, a afirmat Petre Daea.

Ministrul a punctat faptul că reprezentanții ANZM de la nivelul teritoriului trebuie să fie cunoscuți de toate structurile județene, astfel încât interacțiunea dintre autorități să fie una firească și în beneficiul fiecăruia. De asemenea, ministrul a subliniat că fiecare angajat trebuie să cunoască foarte bine Legea Muntelui, o lege de o importanță vitală pentru România. Odată cu această Lege a început procesul de dezvoltare şi protecție a zonei montane cu transformarea Agenției Zonei Montane în Agenția Națională a Zonei Montane şi crearea celor 9 Comitete de Masiv şi a Consiliului Național al Muntelui.

Produsele certificate cu mențiunea de calitate facultativă ˝produs montan˝ trebuie să cunoască o creștere semnificativă. Dacă în prezent sunt certificate peste 140 de produse, unul din obiectivele ANZM este acela ca toți producătorii din zonele cu incidență montană să fie informați că există posibilitatea certificării produselor şi obținerii logo-ului de ˝produs montan˝.

În vederea informării asupra programelor MADR pentru zonele montane şi identificării problemelor din zona montană este necesar ca reprezentanții ANZM să fie prezenți în teren, iar oamenii să știe că pot beneficia de sprijin, atât financiar, cât şi de asistență tehnică în vederea accesării fondurilor disponibile.

Totodată, populația din zona montană trebuie să știe că există programe de investiții şi 15 proiecte-tip puse la dispoziție cu titlu gratuit, pe care le pot accesa în vederea înființării: centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană (6 proiecte tip); centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară de lână şi piei în zona montană (2 proiecte tip); unităților de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor şi/sau prelucrarea cărnii în zona montană (4 proiecte tip); stânelor montane (1 proiect tip); centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană (2 proiecte tip).

În acest context, este deosebit de important ca reprezentanții ANZM să se asigure că potențialii beneficiari au cunoștință de existența programelor de investiții și a celor 15 proiecte tip puse la dispoziție cu titlu gratuit şi că aceștia vor cunoaște procedura necesară pentru obținerea finanțării.

Obiectivele vizate de legislația zonei montane au ca scop final crearea de noi locuri de muncă, evitarea exodului populației tinere, obținerea de venituri suplimentare pentru fermieri, creșterea nivelului de bunăstare a populației, dezvoltarea unor parteneriate public – private cu scopul valorificării produselor montane pe plan local şi național, constituirea și dezvoltarea formelor asociative, în vederea creșterii competitivității economice și a îmbunătățirii calității vieții.