16 mai 2022 - 08:48

VRANCENII SI-AU STABILIT BAZA DE CALCUL PENTRU VENITURILE DIN ARENDA DIN 2018

Consilierii județeni din Vrancea au aprobat prețurile medii ale produselor agricole folosite la calcularea veniturilor din arendă din 2018. Prețurile medii au fost propuse de Direcția Agricolă și sunt aproape aceleași ca în 2017, singura modificare fiind introducerea prețului de 1,25 lei/kilogramul de struguri. Aprobarea prețurilor la produsele agricole era necesară pentru calcularea veniturilor anuale obținute de către proprietarii terenurilor date în arendă, respectiv a impozitelor care trebuie plătite de aceștia. Astfel, conform Codului Fiscal, veniturile din cedarea folosinței bunurilor sunt venituri în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute de proprietar, uzufructar sau alt deținător legal, altele decât veniturile din activități independente. „Așa cum rezultă din dispozițiile art.84 alin.(1) din aceeași lege, venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei a veniturilor în natură și se stabilește pe baza chiriei sau arendei prevăzute în contractul încheiat între părți pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul chiriei sau arendei. În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor județene, în urma propunerilor înaintate de direcțiile teritoriale de specialitate ale direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, pentru a fi comunicate unităților fiscale din subordine”, precizează raportul.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.