15 iunie 2021 - 07:46

VIDEO Ultima statiune pentru mecanizarea agriculturii (SMA) din Teleorman

În vremea comunismului, în agricultură existau SMA-uri, stațiuni pentru mecanizarea agriculturii care aveau ca obiect executarea mecanizată a lucrărilor. Până la evenimentele din decembrie ‘89, în scriptele comuniștilor figurau 10 milioane de hectare de teren agricol și 160 de mii de tractoare. Care o fi fost adevărul? Cine mai știe… 

În acele condiții s-au format SMA-urile (Stațiuni de Mașini Agricole/ Stațiuni pentru Mecanizarea Agriculturii), societăți care efectuau lucrări de prestări servicii în agricultură. După 1990 aceste unități au devenit  adevărate cimitire de utilaje.

Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii deservea, de regulă, cooperativele agricole de producție din raza de activitate a unui consiliu intercooperatist. În fiecare județ era înființată, sub conducerea și controlul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor – Departamentul agriculturii cooperatiste și al gospodăriilor populației, trustul stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii.

Trusturile stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii funcționau pe principiul gestiunii economice, cu personalitate juridică, avînd în subordine stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județ.

Stațiunile pentru mecanizarea agriculturii (SMA) aveau ca obiect executarea mecanizată a lucrărilor: agricole din sectorul vegetal și de creștere a animalelor, din silvicultură, de electrificare a proceselor de producție, de hidroameliorații de interes județean și întreținere a amenajărilor funciare, efectuarea de transporturi, întreținerea și repararea utilajelor proprii și cele ale cooperativelor agricole, precum și orice alte lucrări ce pot fi efectuate cu utilajele de care dispun, necesare cooperativelor agricole de producție și pentru gospodăriile populației.

Potrivit Hotărârei 218 din 1972, Stațiunile pentru mecanizarea agriculturii (SMA) au avut următoarele sarcini principale:

a) executarea mecanizată a lucrărilor în cooperativele agricole de producție din rata consiliului intercooperatist, prin secțiile de mecanizare pe care le au în structură, astfel încît să se realizeze sarcinile de producție pe suprafețele pe care s-au executat lucrările mecanizate;

b) organiza activitatea de producție a secțiilor de mecanizare, pentru realizarea indicatorilor de plan ai acestora;

Puține asemenea entități au mai fost ținute în viață. Una a fost filmată de echipa Agro TV, în Teleorman, la Rădoiești.

Reporter: Marius Milea

Click pe video:

CITESTE SI: OROS: Consens cu patronatele din morarit pentru a fi acordata o SCHEMA de garantare. Care este marja exportului de grau?