22 iunie 2021 - 19:23

VIDEO Perdelele forestiere, solutia momentului

Perdelele forestiere sunt solutia momentului! Cunoscătorii într-ale agriculturii atrag atenția asupra faptului că, pentru realizarea performanțelor durabile, programele de cercetare și inovație sunt incomplete fără perdele forestiere de agro protecție.

Perdelele forestiere de protecţie sunt formaţiuni cu vegetaţie forestieră, înfiinţate prin plantare, cu lungimi diferite şi lăţimi relativ înguste, amplasate la o anumită distanţă unele faţă de altele sau faţă de un obiectiv, cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori dăunători.

Potrivit prezentei legii 289 din 15 mai 2002, perdelele forestiere de protecţie sunt de următoarele tipuri:

  • a) pentru protecţia terenurilor agricole contra factorilor climatici dăunători şi pentru ameliorarea condiţiilor climaterice din perimetrul apărat;
  • b) antierozionale, de protejare a solului supus fenomenelor de eroziune;
  • c) pentru protecţia căilor de comunicaţie şi de transport, în special împotriva înzăpezirilor;
  • d) pentru protecţia digurilor şi a malurilor contra curenţilor, viiturilor, gheţii şi altele;
  • e) pentru protecţia localităţilor şi a diverselor obiective economice şi sociale.

Cordoanele forestiere sunt constituite din plantaţii de arbori şi arbuşti forestieri, care unesc trupuri de pădure sau reţele de perdele forestiere de protecţie, aflate la distanţe de până la 10 km unele de altele. Ele pot avea lăţimi de până la 30 m şi se amplasează la marginea tarlalelor cultivate agricol, de-a lungul drumurilor existente, al digurilor şi malurilor sau în jurul localităţilor. În acest cazuri cordoanele forestiere constituie ele însele perdele forestiere de protecţie şi preiau funcţiile de protecţie ale acestora.

Aproximativ două treimi din suprafața agricolă a României trebuie protejată prin aceste liziere. Emil Turdean lucrează în județul Cluj câteva sute de hectare, iar o parte din  recoltă  a fost salvată, de copacii plantati la marginea solelor.

Click pe video:

Reporter: Marius Milea