30 iulie 2021 - 07:36

Valoarea productiei ramurii agricole pe regiuni de dezvoltare în anul 2018 – date definitive

Indicele producţiei ramurii agricole în anul 2018 faţă de anul 2017 a fost 107,2% pe total, 111,5% la producţia vegetală şi 97,4% la producţia animală.

\Valoarea serviciilor agricole a contribut cu 1,4% la valoarea producţiei ramurii agricole la nivel naţional, în anul 2018.

În anul 2018 producţia vegetală a înregistrat creşteri cuprinse între (+20,1%) în regiunea de dezvoltare Vest şi (+2,3%) în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.

La producţia animală în anul 2018 s-a înregistrat creştere numai în regiunea de dezvoltare Sud-Vest
Oltenia (+0,8%). Scăderile la producţia animală s-au situat între (-22,4%) în regiunea de dezvoltare
Bucureşti-Ilfov şi (-1,3%) în regiunea de dezvoltare Nord -Vest.

Valoarea producţiei ramurii agricole a fost în anul 2018 de 86349 mil.lei. Valori mai mari s-au
înregistrat în regiunile de dezvoltare: Sud-Muntenia, Sud-Est şi Nord-Est, iar valori mai mici s-au
înregistrat în regiunile de dezvoltare: Centru, Vest, Nord-Vest şi Sud –Vest Oltenia. Regiunea de
dezvoltare Bucureşti-Ilfov are o importanţă redusă din punct de vedere agricol.

Structura valorii producţiei ramurii agricole în anul 2018 este asemănătoare cu cea din anul precedent. La producţia vegetală ponderea cea mai mare revine regiunilor de dezvoltare: Sud- Muntenia (20,3%), Sud-Est (19,1%) şi Nord-Est (14,9%), iar la producţia animală ponderea cea mai mare revine regiunilor de dezvoltare: Nord-Est (18,7%), Sud-Muntenia (15,7%), Nord-Vest şi respectiv Centru (14,7%).