29 iulie 2021 - 05:36

USAMV Iași își deschide porțile pentru viitorii studenți, online, la sfârșitul săptămânii

 Timp de două zile, pe 7 și pe 8 mai, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” (USAMV) își deschide porțile în mediul online pentru toți elevii interesați de oferta educațională a celor patru Facultăți. Conducerea instituției de învățămînt superior declară că tinerii vor avea posibilitatea de a intra în legătură cu studenți și cadre didactice pentru a afla mai multe despre cum va arată viața de student la USAMV Iași, condițiile de studiu, de cazare, dar și de practică.

La Facultatea de Agricultură vor fi prezentate clipuri și activități inedite pe toate specializările: Agricultură, Montanologie, Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară, Ingineria și managementul afacerilor agricole, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecția consumatorului și a mediului, Biologie. De asemenea, studenții prezenți la întâlnirea din on line cu elevii vor povesti din experiențelor lor din sesiune, dar și de la alte evenimente studențești memorabile explică reprezentanții universității ieșene.

Facultatea de Horticultură propune elevilor prezentarea laboratoarelor, sălilor de curs dar și a serelor, câmpurilor experimentale și a Cramei unde studiază studenții de la cele patru specializări (Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului, Biotehnologii agricole) dar și ce oportunități au după absolvire adaugă cei de la USAMV Iași.

Facultatea de Zootehnie prin specializările Zootehnie, Piscicultură și acvacultură, Inginerie și management în alimentația publică și agroturism, Controlul și expertiza produselor alimentare, va prezenta elevilor importanța alimentației și de ce acest domeniu este unul vital precizează conducerea universității.

La Facultatea de Medicină Veterinară elevii vor avea posibilitatea să viziteze virtual clinicile unde sunt îngrijiți prietenii necuvântători, dar și condițiile moderne de studiu oferite mai aflăm de la USAMV Iași.

Autor: Daria Diaconiuc