4 decembrie 2021 - 06:56

ULTIMUL CONSILIU AGRIFISH PREZIDAT DE ROMANIA

La Luxemburg s au desfasurat lucrările reuniunii Consiliului Uniunii Europene Agricultură și Pescuit. Principalele teme aflate pe agenda Consiliului au vizat deliberări legislative referitoare la Regulamentul privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime , precum şi Raportul de progrese asupra Pachetului de reformă a PAC post-2020 .

 De asemenea, în cadrul Consiliului s a prezentat un raport din partea Comisiei asupra situației politicii comune în domeniul pescuitului , această comunicare asigurând cadrul necesar în vederea aplicării principiilor Politicii Comune a Pescuitului. În acest context, Comisia va înainta propunerile cotelor de pescuit pentru 2020 în viitoarele regulamente şi se vor desfăşura schimburi de opinii despre activitățile de pescuit din 2020.