28 iunie 2022 - 12:44

Ultima strigare pentru proiectele PNDR 2020! Care sunt termenele limita?

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management a Programului Național de Dezvoltare Rurală reamintește celor interesați perioadele de depunere a proiectelor pentru următoarele submăsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, astfel:

  • 1 – Prime pentru asigurarea culturilor, a animalelor şi a plantelor – Perioada de depunere proiecte conform anunțului de lansare este 01 aprilie 2019- 30 noiembrie 2019
  • 2GBERMINIMIS – Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole, Perioada de depunere proiecte conform anunțului de lansare este 17 iunie 2019 -31 decembrie 2019
  • 1 – Înființarea grupurilor de producători  – Perioada de depunere proiecte conform anunțului de lansare este 26 iunie 2019- 30 septembrie 2019 
  • 1a – Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol – Perioada de depunere proiecte conform anunțului de lansare este 26 iunie 2019- 30 septembrie 2019
  • 3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici – Perioada de depunere proiecte conform anunțului de lansare este 22 iulie – 31 decembrie 2019
  • 2a – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol – Perioada de depunere proiecte conform anunțului de lansare este 19 august 2019 – 31 ianuarie 2020
  • 3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală – Componenta A „Asistență tehnică pregătitoare, pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate” – Perioada de depunere proiecte conform anunțului de lansare este19 august 2019 – 31 ianuarie 2020
  • 1– Împăduriri și crearea de suprafeţe împădurite – Perioada de depunere proiecte conform anunțului de lansare este 16 septembrie 2019 – 13 decembrie 2019

Precizăm că perioada de depunere a proiectelor pentru submăsura 1.2 – Sprijin pentru activități demonstrative și de informare – acțiuni de informare pentru fermieri, deschisă în 2018 este încă activă. 

La nivelul AM PNDR se analizează oportunitatea lansării la finalul anului 2019 sau începutul anului viitor de noi submăsuri. Anunțurile de primire proiecte, precum și ghidurile solicitantului se vor putea accesa la adresa

- Publicitate -

https://portal.afir.info/informatii_generale_primire_proiecte_anunturi_primire_proiecte_pndr

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.