15 mai 2021 - 11:12

ULTIMA ORA! Reguli DSVSA de prevenire a coronavirus pentru unitatile de alimentatie publica

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a publicat astăzi, o serie de obligații ce trebuiesc respectate de totalitatea unităților de alimentație publică.

DSVSA Iași spune că numai operatorii autorizaţi/înregistraţi sanitar veterinar pot desfăşura aceste activităţi de livrare prin comanda on line a produselor alimentare, iar pe documentul de înregistrare la punct VII.3 va fi înscrisă aceasta menţiune în dreptul rubricii” valorificare prin comanda pe internet″.

O altă obligație ar fi ca unitatea în care se obţin alimentele trebuie să aibă implementate proceduri proprii de autocontrol pe baza cărora să poată garanta siguranţa alimentelor iar alimentele obţinute, transportate, livrate şi comercializate să nu prezinte risc pentru sănătatea publică.

Cei de la DSVSA mai spun că produsele alimentare livrate pe bază de comandă către consumatorul final, trebuie să fie etichetate cuprinzând informaţiile ce prezintă interes pentru consumatorul final, în conformitate cu prevederile Reg CE 1169/2011.

Etichetarea, în schimb, va avea înscris (conf. Ord. 111, art 22, alin. 1) într-un mod lizibil, un dreptunghi care conţine, „PRODUS ÎN UNITATE DE TIP……” unde se completează tipul activităţii (restaurant, cantină, fast food, pizzerie) urmat de literele „VA”,indicativul judeţului ÎS şi numărul de înregistrare sanitară veterinară al unităţii.

Produsele alimentare/mâncărurile gatite trebuie să fie astfel preambalate încât pe întreaga perioadă de transport şi livrare ambalajele să nu permită contaminarea, vărsarea , scurgerea, precum şi deschiderea accidentală a acestora;
Înainte de predarea produselor alimentare împachetate către reprezentantul serviciului de livrare, unitatea de alimentaţie publică va verifica şi consemna într-un Registru (pe hârtie sau electronic) numele persoanei care a preluat şi livrat comanda, şi alte informaţii necesare pentru stabilirea trasabilităţii:nr comanda, oră, perioada aproximativă a livrării; înregistrările vor fi păstrate cel puţin 2 ani de zille.

Se vor verifica clauzele contractuale înscrise în contractele/acordurile de colaborare dintre unităţile de alimentaţie publică şi şi societăţile comerciale care gestionează platformele de tip Uber- va fi menţionat în clauzele contractuale că unitatea de alimentaţie publică este responsabilă de respectarea condiţiilor de igienă la preparare, gătire, ambalare, etichetare şi până ce acestea sunt preluate pentru a fi livrate.

– societatea comercială care gestionează platformele electronice on line de tip Uber, rspectiv persoană care preia şi livrează alimentele pe bază de comandă înregistrată pe platforma electronică sunt responsabile de respectarea condiţiilor de igienă pe întreaga perioadă de transport a alimentelor până la livrarea către consumatorul final.

– pentru unităţile de alimentaţie publică înregistrate sanitar veterinar la data curentă, se va emite o nouă autorizaţie, DSVSA Iasi- prin BAITGAIE, va retrage documentul de înregistrare emis anterior, va elibera un nou document cu păstrarea numărului de înregistrare acordat iniţial, în care va fi completată rubrica ″valorificare prin comanda pe internet″, fără perceperea tarifului de înregistrare.”, explică cei de la DSVSA Iași.