Tinerii pot beneficia de teren gratuit pentru construirea caselor! Vezi care sunt condițiile

Tinerii vor putea beneficia de teren gratuit pentru construirea caselor. Termenul limită este 29 februarie. 

Tinerii din orașul Cugir, județul Alba, cu vârsta cuprinsă între 18 – 35 de ani vor putea beneficia de teren gratuit pentru construirea caselor conform Legii nr. 15/2003.

Beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

 • Suprafeţele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, potrivit prevederilor art. 1, vor fi cuprinse între 150 m2 şi 300 m2 în municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti, între 250 m2 şi 400 m2 în oraşe şi între 250 m2 şi 500 m2 în comune şi satele aparţinătoare unităţilor administrativ-teritoriale.
 • nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi.
 • Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care solicitantul are domiciliul.

 

 • Cererea cuprinde numele şi prenumele solicitantului şi domiciliul acestuia, la care se anexează o copie de pe certificatul de naştere, o copie de pe cartea de identitate, o declaraţie a solicitantului, pe propria răspundere, în care se menţionează că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe.
 • Consiliul local căruia i-a fost adresată cererea de atribuire a terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală se va pronunţa asupra acesteia, prin hotărâre, în condiţiile prevăzute de lege.
 • Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată actele trebuie depuse la primăria orașului Cugir și trebuie să conțină: 

 •  copie de pe certificatul de naştere al solicitantului şi al soţului/soţiei/copii, dacă este cazul.
  • pentru părintele singur care are în întreţinere copii se va depune o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că minorii se găsesc în întreţinerea acestuia;
 •  copie de pe actul de identitate al solicitantului şi al soţului/soţiei, dacă este cazul;
 • copie de pe certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 •  declaraţia solicitantului, respectiv a soţului/soţiei, după caz, autentificată la notarul public, pe propria răspundere
  • că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe, atât în orașul Cugir, cât şi în alte localităţi;
 •  dovada calităţii de salariat cu contract individual de muncă
 • dovada calităţii de asociat sau administrator societate comercială (certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului)
 • dovada calităţii de persoană fizică autorizată în baza O.U.G. nr. 44/2008/ certificat fiscal de la Administraţia financiară, copie certificat de înmatriculare;
 •  copie act de studii (diplomă);
 •  adeverinţă de la locul de muncă privind venitul net realizat de către solicitant și soţ/soţie, după caz
  • sau alte documente justificative care fac dovada veniturilor obținute din administrare/asociere societăți comerciale, PFA, II sau IF;
 •  certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local (solicitantul, soţul/soţia, după caz).
 •  extras de cont / preaprobare financiară / contract de finanțare din partea unei instituții bancare
  • cu privire la faptul că solicitantul deține suma de minim 50.000 lei
  • sau echivalent în euro / este eligibil pentru obținerea unui credit în vederea construirii locuinței, cu suma de minim 50.000 lei sau echivalent în euro;
 • cazier judiciar soţ şi soţie;
 • declaraţia solicitantului, autentificată la notarul public, pe propria răspundere, privind indicatorii de energie primară și emisii CO2 asumați la realizarea locuinței, relatează alba24.ro.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole