Tinerii fermieri pot accesa 350.000 EURO/fermă prin submăsura 4.1! Criterii de eligibilitate

Submăsura 4.1 dedicată investițiilor în ferme a fost împărțită pentru perioada 2021-2022 în mai multe componente. Una dintre acestea este dedicată tinerilor fermieri care au maximum 5 ani de când s-au instalat ca șefi de exploatație. Bugetul total pentru această componentă este de 75 milioane euro.

Rata sprijinului public nerambursabil prin submăsura 4.1 va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi 350.000 Euro.

Mai jos vă prezentăm criteriile de selecție pentru submăsura 4.1, componenta dedicată tinerilor fermieri.

 1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de familie si de dimensiuni medii – maximum 15 puncte
  • 1.1.  ≥12.000 – ≤50.000 – 15 p
  • 1.2. >50.000 – ≤100.000 – 5 p
 2. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate – maximum 9 puncte
  • 2.1 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform studiului ICPA) – 9 p
  • 2.2 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (conform studiului ICPA) – 3 p
 3. Principiul asocierii fermierilor – 15 puncte
  • 3.1 Membru al unui grup de producători recunoscut sau al unei organizații de producători, sau membru acționar al unei cooperative – 15 p
 4. Maturitatea proiectului în sensul documentației aduse la depunere și a sustenabilității proiectului din perspectiva aspectelor de mediu și managementul riscului – maximum 14 puncte
  • 4.1. Proiecte însoțite la data depunerii Cererii de Finanțare de documentul emis de ANPM – nu se aplică
  • 4.2 Proiecte care promovează investiții  ce permit aplicarea măsurilor de protecție a mediului și managementul riscului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES – maximum 14 puncte
   • 4.2.1 Producere și utilizare de energie regenerabilă pentru consum propriu, investiții corporale și necorporale legate de agricultura de precizie
    1. minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului sau dotările tehnice ale utilajelor presupun soluții pentru optimizarea lucrărilor agricole – 5 p
   • 4.2.2 Proiecte care promovează investiții  ce permit aplicarea măsurilor de managementul riscului – 9 puncte
    1. stații meteo, sisteme de avertizare timpurie, softuri de management al exploatației etc. – 5 p
    2. solicitantul deține asigurare asupra culturilor aflate în exploatație și se angajează să mențină asigurarea pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului – 4 p
 5. Principiul accesului la finanțare în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR sM 4.1 și măsura similară din 19.2 – 15 puncte
  • 5.1 Solicitanții care nu au beneficiat de finanțare din fonduri europene pentru dezvoltarea activității eligibile prin sM 4.1 și a celor similare eligibile prin sM 19.2 – 15 p
 6. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploatației agricole – maximum 20 puncte
  • 6.1. studii superioare – 20 p
  • 6.2 studii superioare an terminal sau studii superioare absolvite fără diplomă de licență – 15 p
  • 6.3 studii liceale, sau postliceale sau învățământ terțiar nonuniversitar sau școli profesionale – 10 p
 7. Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, european) – maximum 12 puncte
  • 7.1 Proiecte care își propun investiții destinate produselor ecologice sau produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel național (precum porc crescut în bunăstare) – 7 p
  • 7.2 Proiecte care promovează investiții destinate produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel european, inclusiv investiții destinate produselor alimentare care utilizează mențiunea de calitate facultativă ”produs montan”. Vor beneficia de punctaj doar produsele montane din zona montană definită de PNDR – 5 p

Punctajul minim care trebuie obținut pentru ca un proiect să fie eligibil pentru finanțare la submăsura 4.1, componenta pentru tinerii fermieri, este de 25 de puncte.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole