Termen LIMITĂ la APIA pentru crescătorii de animale – Ajutor de 150.000 EURO

Crescătorii de animale din sectoarele suin și avicol mai au timp până pe 15 septembrie să depună cererile de solicitare a ajutorului excepţional care va fi plătit de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Potrivit APIA, scopul măsurii este acordarea de ajutoare excepţionale, producătorilor agricoli, crescători de animale, din sectoarele suin și avicol, pentru susţinerea unor cheltuieli angajate în perioada 24 februarie – 31 iulie 2022, necesare activităţilor de creștere și/sau reproducţie a suinelor, respectiv de creștere și/sau reproducţie și/sau incubaţie a păsărilor, în vederea realizării obiectivelor de utilizare eficientă a resurselor, gestionarea nutrienţilor și aplicarea unor metode de producţie favorabile mediului și climei, pentru susţinerea activităţii de creștere în anul 2022, prin compensarea pierderilor generat de creșterea preţurilor la furaje, energie electrică și gaze naturale.

Cererile se depun la Centrele Judeţene ale APIA pe raza cărora potenţialii beneficiari au sediul social sau unde au depus cerere de solicitare pentru Măsura 14 – Bunăstarea animalelor. Formularul de cerere și documentele justificate ce însoţesc cererea, precum și Ghidul solicitantului se vor regăsi pe site-ul APIA www.apia.org.ro.

Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar, vor purta sintagma “conform cu originalul”, vor fi datate și însușite prin semnătură de către beneficiar.

Beneficiarii sunt producătorii agricoli, crescători de suine sau păsări, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, și/sau persoane juridice, care deţin exploatații autorizate sanitar veterinar până la data de 24 februarie 2022. 

Condiţiile de eligibilitate:

  1. să fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI şi să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;
  2. să deţină exploataţie cu cod ANSVSA, autorizată sanitar – verterinar;
  3. să desfășoare activitate de creștere și/sau îngrășare și/sau reproducţie a suinelor, respectiv de creștere și/sau reproducţie și/sau incubaţie a păsărilor, în perioada 24 februarie 2022 – 31 iulie 2022, cu condiţia menţinerii activităţii până la data de 31 decembrie 2022;
  4. ajutorul de adaptare excepţional se acordă pentru capacitatea de producţie în condiţii minime de bunăstare deţinută de beneficiar, echivalent UVM, în funcţie de categoriile de suine/păsări, cu scopul de a menţine exploataţia în bune condiţii tehnologice.

Plata ajutoarelor excepţionale se efectuează până la data de 30 septembrie 2022.

Cuantumul ajutorului excepţional care se acordă beneficiarilor din sectorul suin pe capacitatea de producţie deţinută este de:

  1. 200 euro/UVM pentru capacitatea de producţie animale de reproducţie (scroafe și/sau scrofiţe montate);
  2. 50 euro/UVM pentru capacitatea de producţie suine la îngrășat.

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar se calculează în funcţie de capacitatea de producție în condiţii minime de bunăstare deținută, echivalent UVM, până la concurența plafonului echivalent în lei a 150.000 euro.

Cuantumul ajutorului excepţional care se acordă beneficiarilor din sectorul avicol pe capacitatea de producţie deţinută este de:

  1. 50 euro/UVM pentru capacitatea de producţie găini reproducţie rase grele și/sau tineret de reproducţie, găini ouătoare și/sau tineret de înlocuire;
  2. 20 euro/UVM pentru capacitatea de producţie pui de carne, pui de curcă, precum și pui de găină eclozionaţi și/sau pui de curcă eclozionaţi pe serie.

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar se calculează în funcţie de capacitatea de producție în condiţii minime de bunăstare deținută, echivalent UVM, până la concurența plafonului echivalent în lei a 100.000 euro.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole