18 ianuarie 2022 - 00:47

Termen LIMITĂ la APIA pentru apicultori! Cererea care trebuie depusă ACUM

31 mai – termen limită pentru depunere cereri de intenție pentru accesarea Programul Naţional Apicol (PNA) 2021!

Până la data de 31 mai 2021, se mai pot depune cereri de intenție pentru accesarea Programului Naţional Apicol (PNA) depuse de către formele asociative apicole legal constituite care solicită sprijin pentru măsura A ―Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultor, și de către apicultori pentru acțiunile C.4. „Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie – remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de încărcare – descărcare a stupilor în pastoral, respectiv D.3. “Achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare”, informează APIA.

În contextul actual, cererile de intenție împreună cu documentele atașate cererii pot fi scanate/fotografiate şi transmise la APIA prin intermediul mijloacelor electronice la adresa de e-mail a Centrului Județean/ Centrului Municipiului Bucureşti sau pot fi depuse la registratura Centrelor APIA.

Formularul cererii de intenţie împreună cu alte informaţii detaliate privind accesarea Programului Naţional Apicol se regăsesc postate pe site-ul APIA www.apia.org.ro, la secțiunea Măsuri de Piață-Apicultură–Anul 2021 sau este pus la dispoziția solicitanților de către funcţionarii Centrelor APIA.

Numai solicitanţii care vor depune cererea de intenție pentru măsurile menţionate A, C.4 și D.3 au dreptul să depună cererea de plată prin care vor solicita sprijin pentru masurile respective.