26 ianuarie 2022 - 13:28

Termen limită la APIA pentru vizarea carnetelor de rentier agricol

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că 31 august 2021 este termenul limită pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. 

Instituită prin Legea 247/2005, cu modificările și completările ulterioare, renta viageră agricolă constă în suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu investitorul, avand siguranta unei surse viagere de venituri garantate de stat. Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan înstrăinat/ pentru care s-a încheiat acordul cu investitorul și echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan.

Reamintim celor interesati că, până la 31 august 2021, se pot depune spre vizare carnetele de rentier agricol.

Viza anuală a carnetelor de rentier pentru anul 2020 poate fi obținută și pe baza informațiilor transmise de către rentieri si prin mijloace electronice, poștă/curier, ca urmare a restricțiilor impuse/condițiilor specifice din acest an, cauzate de pandemie.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2020 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, până la data limită 15.10.2021, a cererii de moștenitor însoțită de documentele justificative specifice.

În data de 27 iulie 2021, APIA a efectuat plata sumelor cuvenite sub formă de rentă viageră agricolă aferentă anului 2020, în valoare de 22.455.132,88 lei alocată unui număr total de 17.742 rentieri/beneficiari, care au solicitat plata prin mandat poștal obținând viza
carnetelor de rentier în perioada 01 martie – 31 mai 2021.

Totodată reamintim că, APIA a efectuat plăți pentru rentierii care au solicitat plata prin cont bancar după cum urmează:

  • în data de 28 mai 2021 a efectuat plăți în valoare de 11.347.514,88 lei alocată unui număr total de 7.756 rentieri/beneficiari care au obținut viza carnetelor de rentier în perioada 01.03–30.04.2021;
  • în data de 25 iunie 2021, a efectuat plăți în valoare de 1.598.637,94 lei alocată unui număr total de 1.212 rentieri/beneficiari, care au obținut viza carnetelor de rentier în perioada 01.05–31.05.2021.

În perioada următoare vor fi autorizați la plată și ceilalți rentieri care vor solicita vizarea carnetului până la 31 august 2021, conform legislației specifice.

Termenul final de plată pentru anul 2020 este de 30 noiembrie 2021, mai precizează APIA.

În cazul în care sumele virate de APIA către rentieri, sunt returnate în contul agenției din diverse motive, APIA poate relua plata acestora în termen de 3 ani de la data-limită anuală de plată (30 noiembrie al fiecăruia an), inclusiv în caz de deces al rentierului, către moștenitorii legali ai acestora având la bază documentele justificative aferente.