SUBVENȚIE nouă de 500 euro/hectar! Proiectul OUG publicat de Ministerul Agriculturii

Subvenție nouă pentru fermierii români! Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat în dezbatere publică pe site-ul oficial un proiect de Ordonanță de Urgență privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemie. Documentul prevede acordarea unei plăți directe de 500/euro la hectar pentru viticultori, cuantumul maxim per fermă fiind de 100.000 euro.

Prezenta schemă se aplică producătorilor vitivinicoli care desfășoară activități pentru producerea strugurilor pentru vin, respectiv persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, constituite în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016 și persoanelor juridice, denumiți în continuare beneficiari.

Prin prezenta schemă se acordă un ajutor de stat sub formă de subvenție directă beneficiarilor, respectiv o subvenție egală cu echivalentul în lei a 500 euro/ha, dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar.

Ajutorul de stat poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea CE – Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii (2020/C91I/01), fără a depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar.

Fermierii care solicită această subvenție trebuie să îndeplinească cumulat următoarele condiții:

  • să fie înregistrați în evidențele APIA în anul 2020, cu cerere unică de plată pe suprafață;
  • să exploateze plantații viticole înscrise în Registrul plantațiilor viticole și să aibă pentru acestea depuse și înregistrate declarații de recoltă aferente campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2019, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  • să nu depășească valoarea totală de 100.000 Euro/beneficiar în baza punctului 3.1 din Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii (2020/C91I/01), cu modificările și completările ulterioare;
  • să nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, lichidare, faliment în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31 decembrie 2019 sau, în cazul persoanei fizice, nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019.

Perioada de valabilitate a schemei este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și 31 decembrie 2020. Plata subvenției se efectuează până la 31 decembrie 2020.

- Publicitate -

Beneficiarii care solicită această subvenție depun cererea de solicitare a ajutorului de stat la centrele județene ale Agenției de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), respectiv al municipiului București, pe raza cărora își au sediul social, însoțită de următoarele documente:

  • copie de pe B.I./C.I. al/a beneficiaruluisau certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerţului al beneficiarului, împuternicire şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, după caz;
  • coordonate bancare/trezorerie.

Perioada de depunere a cererilor şi a documentelor justificative prevăzute la alin. (1) este de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Cererile însoțite de documentele justificative pot fi transmise și prin fax, poştă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiția semnării de către reprezentantul legal al beneficiarului a fiecărei pagini a documentului transmis.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole