Subvenție APIA pentru toți fermierii români! Termen pentru depunerea cererilor – 31 octombrie

Subvenție APIA pentru toți fermierii români! Până la data de 31 octombrie 2020 inclusiv, fermierii pot depune cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 aprilie – 30 iunie 2020 (trim. III al anului 2020), transmite APIA.

Cererile pentru subvenție se depun la Centrele Judeţene ale Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti, de către administrator / reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul / reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentru subvenție se depun însoțite de următoarele documente:
 • Documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz
 • Situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9
 • Copie a facturilor / bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților
 • Copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare
 • Adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care nu au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare
 • Adeverință în original de la Direcția pentru Agricultură Județeană pentru suprafețele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare
Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată pentru subvenție se depun însoțite de următoarele documente:
 • Situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care se solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din ordinul MADR nr. 1727/2015 cu modificările și completările ulterioare
 • Copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente
 • Copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.
Pentru sectorul îmbunătățiri funciare, cererile de plată pentru subvenție se depun însoțite de următoarele documente:
 • Situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din ordinul MADR nr. 1727/2015 cu modificările și completările ulterioare
 • Copie a facturilor / bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților
 • Situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 din ordinul MADR nr. 1727/2015 cu modificările și completările ulterioare
 • Copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/ procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații
 • Situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat
 • Copie a documentelor de identitate și/ sau a documentelor de înregistare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare
 • Dovadă cont trezorerie dacă au intervenit modificări ale coordonatelor bancare față de cererea inițială

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnătură și vor purta sintagma ”conform cu originalul”.

Documentele transmise vor sta la baza operării/verificării datelor în aplicațiile electronice de gestionare a ajutorului de stat și la efectuarea verificărilor administrative ulterioare.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole