27 octombrie 2021 - 13:45

Ce trebuie să facă fermierii pentru a primi subvenția de 10.000 și 20.000 EURO

Fermieri, nu ratați subvenția! Legea pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare a fost publicată în Monitorul Oficial! Această nouă lege le oferă posibilitatea fermierilor români să primească subvenții de 10.000 de euro/an, respectiv 20.000 de euro/an.

Legea instituie acordarea unei prime la comercializarea produselor agricole primare, produselor pescărești și de acvacultură, către producătorii agricoli, acvacultori sau pescari comerciali, de 100 sau de 200 de euro/tonă, pentru produsele aduse pe piață sau spre procesare.

”Această lege este benefică deopotrivă pentru producători, dar şi pentru cumpărătorii în căutare de produse sănătoase, autohtone, româneşti. Proiectul de lege poate ajuta, de altfel, și la salvarea soiurilor românești, cele pe care le căutăm cu toții la tarabe”, a precizat Ministrul Lucrărilor publice, Ion Ştefan, inițiator al legii.

Subvenția se ridică la 200 de euro pentru fiecare tonă de produs agricol primar ori produs pescăresc și de acvacultură comercializat către unități de procesare. În cazul crescătorilor de păsări, prima va fi de 200 de euro pentru fiecare 10.000 de ouă vândute la procesator. Cei care vând direct către consumatorul final vor beneficia de 100 de euro pe tonă sau pentru fiecare 10.000 de ouă.
 
Același beneficiar nu poate primi într-un an mai mult de 20.000 de euro dacă vinde la procesator sau 10.000 de euro dacă vinde la piață, direct pentru consum. Producătorii locali pot obține această primă de comercializare de 100 sau de 200 euro/tonă pentru produsele agricole primare: legume, fructe, struguri, cereale, animale vii, păsări, lapte, ouă, miere de albine, ciuperci de cultură și hamei, dar și pentru produsele pescărești și de acvacultură.
 
Beneficiază de subvenția de 200 de euro respectiv 100 de euro persoanele fizice și juridice, persoanele fizice autorizate/întreprinderile familiale/întreprinderile individuale din România, care îndeplinesc cumulative următoarele condiții:
  • dețin în proprietate sau în arendă suprafețe de teren agricol, luciu de apă sau construcții destinate producției agricole pe teritoriul României;
  • posedă atestat de producător, sau documente de înregistrare, sau licență de acvacultură, sau licență de pescuit comercial, după caz, emise de autoritățile române;
  • comercializează pe piață produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, din producția proprie;
  • fac dovada comercializării produselor agricole primare pentru care posedă atestat de producător sau licență de acvacultură, sau licență de pescuit comercial, după caz.

Subvenția se acordă la cerere, pe baza următoarelor documente:

  • adeverința care să ateste, conform înscrisurilor de la registrul agricol, suprafața de teren cultivată, suprafața de amenajări specifice destinate cultivării, suprafața de luciu de apă, respectiv numărul de animale/păsări/familii de albine deținută/deținut de către solicitant;
  • atestatul de producător vizat la zi sau documentele de înregistrare ori licența de acvacultură sau licența de pescuit comercial, după caz;
  • dovada comercializării produselor agricole primare și/sau a produselor pescărești și de acvacultură.

Fermierii vor putea primi subvenția începânc cu 1 ianuarie 2021, când intră în vigoare Legea primei de comercializare. Aceasta se aplică până la 31 decembrie 2023.