22 octombrie 2021 - 20:04

SUBVENȚIA APIA PENTRU UN HECTAR A FOST SUPLIMENTATĂ

Fermierii romani pot obtine in acest an sute de euro pentru un hectar de teren agricol.

Peste 600 de euro/hectar/an se adauga la subventia pe suprafata. Agricultorii din tara noastra pot accesa masura 11 in agricultura ecologica din cadrul PNDR 2014-2020.

Potrivit APIA, prin masura 11 – agricultura ecologica, fermierii pot beneficia de o subventie suplimentara, care insa nu exclude platite directe. Astfel, pentru un hectar de teren agricol, fermierii pot obtine de la Agentia pentru Plati si Interventii in Agricultura sume importante, dupa cum urmeaza:

Masura 11 – AGRICULTURA ECOLOGICA
Submasura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecologica
Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) aflate in conversia la agricultura ecologica – 293 euro/ha/an
Pachetul 2 – Legume aflate in conversia la agricultura ecologica – 500 euro/ha/an
Pachetul 3 – Livezi aflate in conversia la agricultura ecologica – 620 euro/ha/an
Pachetul 4 – Vii aflate in conversia la agricultura ecologica – 530 euro/ha/an
Pachetul 5 – Plante medicinale si aromatice aflate in conversia la agricultura ecologica – 365 euro/ha/an
Pachetul 6 – Pajisti permanente aflate in conversia la agricultura ecologica:
Varianta 6.1. – pajisti permanente aflate in conversia la agricultura ecologica localizate in U.A.T.-uri neeligibile Masurii 10 – 1234 euro/ha/an
Varianta 6.2. – pajisti permanente aflate in conversia la agricultura ecologica localizate in U.A.T.-uri eligibile Masurii 10, dar fara angajament M10 – 87 euro/ha/an

Pentru a beneficia de acesti bani, fermierii trebuie sa indeplineasca cateva conditii. Beneficiarii trebuie sa respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafete agricole care fac obiectul angajamentului, pe toata perioada de desfasurare a acestuia. De asemenea trebuie sa mentina certificarea suprafetelor care au facut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultura ecologica pentru o perioada de cel putin 5 ani de la momentul semnarii angajamentului respective; fermierii trebuie sa tina si o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor, trebuie sa faca dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor sau trebuie sa se angajaze sa obtina cunostintele si informatiile necesare prin servicii de consiliere sau consultanta, care sa vizeze cel putin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea si depunerea angajamentelor si cererilor de plata, masurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru confirmarea la cerintele de baza si la cerintele specifice ale angajamentelor. In plus, conditiile de eligibilitate presupun ca in cazul pajistilor permenante pentru care se incheie angajamente sa se asigure pe toata perioada angajamentului o incarcatura minima de animale de 0,3 UVM/ha.

Important de stiut este faptul ca sprijinul se acorda annual ca suma fixa, pe hectar, ca plata compensatorie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de beneficiarii care incheie angajamente voluntare pentru o perioada de maxim 2 ani, in cazul culturilor anuale si maxim 3 ani pentru culturile perene.

Submasura 11.2. – Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica
Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) certificate in agricultura ecologica – 218 euro/ha/an
Pachetul 2 – Legume certificate in agricultura ecologica – 431 euro/ha/an
Pachetul 3 – Livezi certificate in agricultura ecologica – 442 euro/ha/an
Pachetul 4 – Vii certificate in agricultura ecologica – 479 euro/ha/an
Pachetul 5 – Plante medicinal si aromatice certificate in agricultura ecologica – 350 euro/ha/an
Pachetul 6 – Pajisti permanente certificate in agricultura ecologica:
Varianta 6.1. – pajisti permanente certificate in agricultura ecologica localizate in U.A.T.-uri neeligibile Masurii 10 – 111 euro/ha/an
Varianta 6.2. – pajisti permanente certificate in agricultura ecologica localizate in U.A.T.-uri eligibile Masurii 10, dar fara angajament M10 – 78 euro/ha/an.

In ceea ce priveste conditiile de eligibilitate, acestea sunt aceleasi ca si in cazul submasurii 11.1. Sprijinul se acorda anual ca suma fixa, pe unitatea de suprafata (ha) si reprezinta o plata compensatorie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de beneficiarii care incehie angajamente voluntare pentru o perioada de 5 ani si care sunt fermiri activi potrivit art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013.

Pe perioada angajamentelor este permisa pe aceeasi parcela de teren rotatia culturilor de la un an la altul intre pachetele 1,2 si 5 in cadrul fiecarei submasuri. In plus, fermierul trebuie sa respecte conditile de eligibilitate, cerintele specifice si cerintele de baza relavante pachetelor, conform Fisei Masurii 11din PNDR 2014-2020.
Platite din cadrul Masurii 11 se pot cumula cu celelalate tipuri de plati acordate pe suprafata: plati directe si plati acordate in cadrul Masurii 13 – zone defavorizate sau care se confrunta cu constrangeri naturale.