29 noiembrie 2021 - 22:58

STAGIU DE INSTRUIRE ORGANIZAT DE APIA

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a informat că a organizat, în perioada 12 -18 februarie 2017, un stagiu de instruire privind Campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2017 la care au participat funcționari publici cu atribuții în primirea și verificarea cererilor de plată.

Programul de formare profesională a fost organizat prin împărțirea centrelor județene în 3 serii a câte 2 zile fiecare serie, fiind transmis în sistem de videoconferință, și a prilejuit, totodată, discutarea principalelor direcții de acțiune, a strategiei instituționale și a obiectivelor majore ale APIA pentru anul 2017, așa cum au fost stabilite prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 18 din 03.02.2017, dar și a dificultăților întâmpinate în desfășurarea activității la nivel central și local.

De asemenea, stagiul de instruire a beneficiat de prezența extraordinară a lui Petre Daea, Ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în 18 februarie 2017. Ministrul ținut să sublinieze importanța instruirii din perspectiva înțelegerii și aplicării unitare,la nivel național,a cadrului normativ referitor la campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2017, precum și importanța armonizării acestuia cu specificitățile agriculturii și nevoile fermierilor.

Totodată domnul Ministru a pus accent pe necesitatea întăririi legăturii între Centrele județene ale APIA și fermieri în ceea ce privește informarea cu celeritate a acestora, respectiv transmiterea invitațiilor și realizarea unei programării clare și eficiente a fermierilor, în vederea accelerării procesului de depunere/primire a cererilor în intervalul în care nu se aplică penalități, respectiv 1 martie-15 mai 2017.

În încheiere,domnul Ministru Petre DAEAa salutat eforturile depuse de întreg personalul APIA, în realizarea, în mod corect și la timp, a plăților către fermieri, precum și în finalizarea cu succes a campaniei de controale pe teren derulate recent de APIA și a asigurat conducerea APIA de tot sprijinul său şi al conducerii ministerului în realizarea obiectivelor asumate.