Sprijin nerambursabil de până la 200.000 de euro pentru firmele și PFA-urile din mediul rural. Vezi condițiile!

Firmele și PFA-urile vor putea obține un sprijin nerambursabil de până la 200.000 euro, disponibil prin două programe ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), începând din septembrie 2021, pentru afaceri neagricole în mediul rural.

Este vorba de submăsurile 6.2 și 6.4 din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), pentru care AFIR a anunțat recent că vor începe înscrierile în cursul lunii septembrie.

Programul ce va fi aplicat prin submăsura 6.2 a PNDR vizează acordarea unui sprijin nerambursabil pentru înființarea de noi activități neagricole în zonele rurale, având ca scop încurajarea diversificării afacerilor, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural, dar și încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.

Sunt vizate activități de producție (cum ar fi fabricarea hainelor, prelucrarea lemnului sau a fierului ) , activități meșteșugărești (olărit, brodat etc.), activități agroturistice (camping-uri, parcuri de rulote, servicii de agrement și alimentație publică etc.), dar și de servicii (medicale, sociale, veterinare, reparații mașini, consultanță, contabilitate, audit etc.).

Ajutorul nerambursabil va putea fi de 70.000 de euro, în cazul activităților de producție, al serviciilor medicale și sanitar-veterinare sau de agroturism, sau de 50.000 de euro pentru celelalte activități.

Sprijinul nerambursabil va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel: 70% din cuantum, după semnarea contractului de finanțare, urmând ca 30% din cuantumul sprijinului să se acorde cu condiția implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăși 5 ani de la data semnării contractului de finanțare.

Solicitanții eligibili vor fi fermierii care își diversifică activitatea, prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural, microîntreprinderile şi întreprinderile mici existente din spaţiul rural care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai făcut anterior și microîntreprinderile şi întreprinderile mici noi, înfiinţate în anul depunerii cererii de finanţare sau cu o vechime de maximum trei ani fiscali consecutivi, care n-au desfăşurat activitate comercială până acum.

De reținut că formele juridice acceptate la înscriere sunt cele de PFA, întreprindere individuală, întreprindere familială, SA, SRL sau chiar cooperativă agricolă.

Referitor la submăsura 6.4 a PNDR, programul, care va beneficia pentru 2021 de o alocare financiară de 100 de milioane de euro, vizează un sprijin nerambursabil pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în zonele rurale. Ajutorul nerambursabil va putea fi de până la 200.000 de euro și va acoperi 70% din cheltuielile eligibile, respectiv 90% pentru solicitanții care desfășoară activități de producție.
Sprijinul oferit prin acest program acoperă următoarele activități:

– Activități productive pentru produse textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton, produse chimice și farmaceutice, prelucrarea produselor lemnoase, industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente, produse electrice și electronice, dar și producția de combustibil din biomasă (peleți și brichete) în vederea comercializării.

– Activități meșteșugărești: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.

– Activități turistice, cum ar fi modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor; înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea/ investiții noi pentru infrastructură în unitățile de primire turistică de tip camping, parc rulote, bungalow; investiții noi/ modernizări/ dotări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local; proiecte de activități de agrement.

– Investiții legate de furnizare de servicii cum ar fi cele medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.

– Alte acțiuni eligibile cum ar fi: investiții pentru digitalizare în scopul eficientizării activității; investiții care susțin protecția mediului; construcții, extinderi și/sau modernizarea și dotarea clădirilor; achiziționare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalații și echipamente noi; achiziționarea de mijloace de transport specializate; achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor și mărci.

Dosarele de înscriere în programul vizat de submăsura 6.4 trebuie să cuprindă cererea de finanțare, planul de afaceri și alte documente cerute de AFIR și se vor transmite online, fiind recomandată folosirea semnăturii electronice.

Vor putea cere finanțarea microîntreprinderile și întreprinderile mici existente și nou-înființate din mediul rural. Ca formă juridică, solicitanții vor putea fi PFA, întreprindere individuală, întreprindere familială, SA, SRL sau cooperativă agricolă.

Regulile finale pentru submăsurile 6.2 și 6.4 din PNDR urmează să fie publicate odată cu anunțul despre perioada concretă de înscriere a fermierilor.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole