SPRIJIN FINANCIAR PENTRU AGRICULTORII DIN SECTORUL VEGETAL

40

Producătorii agricoli din sectorul vegetal vor beneficia de sprijin financiar pentru culturile amplasate pe teren arabil, pentru anul de plată 2016.

Printr-o Hotărâre a Executivului s-a stabilit cuantumul de 17,72 euro/ha, iar fondurile totale alocate sunt de aproape 200 milioane de euro, reprezentând echivalentul a peste 500 milioane lei. De acest sprijin financiar vor beneficia circa 681.000 de producătorii agricoli din domeniul vegetal.

Beneficiarii plăților directe sunt: fermierii activi, fermierii persoane fizice şi juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol, deţinătorii legali de animale, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare. În categoria beneficiarilor de plăţi se încadrează şi unitățile  de cercetare și producție, de învățământ din domeniul agricol, cooperative agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole şi a efectivelor de animale, precum şi grupurile de producători care desfăşoară activitate agricolă.

Citește și

Cmentariile sunt închise