7 decembrie 2021 - 17:35

Sprijin de la ICDPP-MADR pentru fermieri, in domeniul protectiei plantelor

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor (ICDPP), aflat sub coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, informează că oferă si pune la dispoziția fermierilor si asociațiilor de fermieri consiliilor locale si județene, direcțiilor agricole si silvice județene, unităților fitosanitare județene, asociațiilor profesionale din domeniu, servicii, produse specifice, si asistenta tehnica, recomandări privind protecția culturilor agricole, horticole, forestiere precum si a produselor agro-alimentare depozitate pentru:

IDENTIFICARE, DIAGNOSTICARE, EVALUARE GRAD DE ATAC/INFESTARE

 • Identificare morfologica si moleculara a agenților de dăunare (patogeni, dăunători si buruieni), in laborator si/sau pe teren o Evaluare frecventa si grad de atac produs de patogeni, dăunători si buruieni pe teren o Elaborare de harți de răspândire a agenților de dăunare (boli, dăunători, buruieni) si de risc fitosanitar asociat o Prognoza apariției agenților de dăunare si avertizarea momentului optim de aplicare a tratamentelor de combatere corelat cu pragul economic de dăunare sau nivelul acceptat de beneficiar.

DETECTAREA TIMPURIE SI MONITORIZAREA SPECIILOR INVAZIVE

 • Sisteme de detectare timpurie a bolilor si dăunătorilor, monitorizare, evaluarea riscului de prezenta si elaborarea masurilor de combatere o Identificare si monitorizare a infestării terenurilor cu specii de buruieni invazive precum ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) pentru aplicarea masurilor prevăzute în Legea 62/2018 si conform altor prevederi legale

PROGRAME DE PROTECTIE INTEGRATA PENTRU CULTURI AGRICOLE, FORESTIERE SI PRODUSE DEPOZITATE prin:

 • scheme de combatere folosind produse fitosanitare cu toxicitate redusa fata de mediu o programe de gestionare a agenților de dăunare, adecvate condițiilor naturale si socii-economice (schimbări climatice, perdele forestiere, terenuri degradate, parcuri, locuri de joaca, aeroporturi, etc.); implementare de tehnologii pentru protecția plantelor o evaluarea eficientei masurilor de protecție aplicate/recomandate cu scopul perfecționării metodelor de combatere integrata.

OFERIREA DE PRODUSE BIOLOGICE EXPERIMENTALE

 • Biofungicide, antibiotice naturale, bioinsecticide, stimulatori de creștere a plantelor, fertilizanți organici îmbogățiți microbiologic, bio-agro-inoculanti

PROGRAME DE GESTIONARE A REZISTENTEI A AGENTILOR DE DAUNARE LA PESTICIDE

 • Identificare factori care au condus la apariția fenomenului de rezistenta o Monitorizare agenți de dăunare care manifesta rezistenta o Elaborare de masuri optime specifice de reducere a fenomenului de rezistenta la pesticide SERVICII SI CONSULTANȚĂ PENTRU COMBATEREA DAUNATORILOR
 • Eliberare buletine de analiza fitosanitara;
 • Testarea activității biologice a produselor de protecție a plantelor conform Bunelor Practici de Experimentare (BPE), in vederea omologării acestora;
 • Evaluarea dosarelor de eficacitate biologica a produselor de protecție a plantelor in vederea omologării, pe procedura europeana;
 • Evaluarea dosarelor pentru produse de protecție a plantelor privind reziduurile;
 • Evaluarea laboratoarelor în vederea acreditării pentru realizarea testelor biologice, oficial recunoscute, a produselor de protecția plantelor, în conformitate cu principiile BPE; Evaluarea si testarea produselor biologic active;
 • Evaluarea riscului Eco toxicologic al produselor biologic active;
 • Cursuri de instruire pentru studenți, fermieri, agenți economici o Instructaje specifice profilului de protecție a plantelor;
 • Specializări pentru elevi, studenți si absolvenți ai învățământului superior cu specific agricol si biologic;
 • Informări legislative privind regimul produselor de uz fitosanitar, ariile naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, in conformitate cu prevederile europene;
 • Furnizare de materiale informative specifice (cârti, broșuri de popularizare, ghiduri de buna practica, documentare pe subiecte de interes, studii prospective), la cerere sau on-line (www. icdpp.ro; facebook)