26 ianuarie 2022 - 13:34

Sprijin de 15.000 EURO pentru micii fermieri – Alfă condițiile!

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat varianta finală a ghidului solicitantului pentru submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Astfel, micii fermieri pot să obțină 15.000 euro fonduri europene nerambursabile. Depunerea cererilor de finanțare se va face începând cu data de 27 august 2021, ora 09:00, pe site-ul AFIR.

Scopul acestei submăsuri este îmbunătățirea managementului exploatațiilor agricole de mici dimensiuni și creșterea veniturilor, precum și a orientării către piață a acestora. Bugetul submăsurii 6.3 este de 87 milioane euro.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil sunt fermierii care au drept de
proprietate și/ sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria
fermelor mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Condiții minime de accesare:

 • Solicitantul trebuie să încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici;
 • Solicitantul trebuie să dețină o fermă cu dimensiunea economică între 4.000 – 11.999 € SO (valoarea producției standard);
 • Să fi înregistrat exploataţia agricolă, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului.
 • Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri (PA);
 • Să nu fi beneficiat de sprijin anterior prin această submăsură din PNDR 2014-2020; o exploataţie agricolă poate primi sprijin o singură dată în cadrul acestei submăsuri prin PNDR aplicabil în perioada de tranziție 2021 și 2022;
 • În cazul investiţiilor în exploataţii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile
  doar exploataţiile de viţă de vie pentru vin din arealele viticole nominalizate prin Ordinul
  MADR nr. 1205/2018, prevăzute în Anexa nr. 7 la Ghidul solicitantului;
 • În cazul plantaţiilor pomicole existente sau vizate pentru înfiinţare/ reconversie, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa la Cadrul Național de Implementare aferentă Subprogramului Tematic Pomicol din Anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului, exceptând culturile din sectorul pomicol în sere și solarii (inclusiv tunele joase) şi pepinierele.

ATENȚIE! Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de șase luni de la
data Deciziei de acordare a sprijinului.

Principii de selecție a proiectelor:

 • nivelul de calificare în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară;
 • potențialul agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate;
 • integrarea în cadrul PA a activităților de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor precum gestionarea eficientă a gunoiului de grajd, agricultură de precizie etc.;
 • integrarea în cadrul PA a construirii și modernizării clădirilor cu destinație agroalimentară, achiziției de echipamente în vederea îmbunătățirii activității exploatației;
 • apartenența la o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de
  producători).

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în PA.

Cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziția de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potenţialul agricol, precum şi activități de protecție a mediului (gestionarea efiecientă a gunoiului de grajd), construire și modernizare clădiri cu destinație agroalimentară, achiziția de echipamente în vederea îmbunătăţirii activităţii exploatației etc., activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Ce puteți realiza:

 • Achiziție de utilaje agricole;
 • Amenajarea platformelor de gunoi de grajd;
 • Cheltuieli cu marketingul produselor;
 • Solarii și sere;
 • Investiții secundare în procesare și depozitare;
 • Achiziție de sisteme de panouri fotovoltaice pentru producere de energie electrică
  necesară consumului;
 • Dezvoltarea lanțurilor alimentare integrate.

Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de Euro și se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

Sprijinul se va acorda în două tranșe: 75% la semnarea Deciziei de finanţare și 25% în funcție de implementarea corectă a PA.

ATENȚIE! Implementarea PA se va realiza până la 30 septembrie 2025, iar verificarea finală și ultima plată nu vor depăşi 31 decembrie 2025.

  • In Cluj este doar sediul administrativ, televiziunea este in Bucuresti, in Casa Presei.

 1. Salut ,vreau sa cumpăr 10 vitele și un tauras, Baltata Românească înscrise în COP ,și pe parcurs extinderea micro fermei și tot odată practicarea Agroturism. Va mulțumesc!

Comments are closed.