27 mai 2022 - 04:00

Seminar pe tema finantarii IMM-urilor si a GAL-urilor

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii organizează în parteneriat cu GAL Microregiunea Țara Hațegului-Ținutul Pădurenilor, un nou eveniment din seria întâlnirilor ce au ca obiectiv informarea cu privire la soluțiile de garantare a creditării bancare și a accesării de finanțări din fonduri europene.

Promovarea instrumentelor de finanțare și garantare au drept scop impulsionarea dezvoltării mediului rural, prin intermediul investițiilor promovate de către parteneriatul public–privat dintre GAL-uri, autoritățile locale și companii.

Tematica intâlnirii găzduită de  GAL Microregiunea Țara Hațegului-Ținutul Pădurenilor se va axa pe diseminarea de  informații privind  soluţiile de finanţare şi de garantare oferite de FNGCIMM:

  • Garantarea finanțărilor pentru GAL-uri în baza OUG 43/2013. FNGCIMM garantează creditele acordate beneficiarilor   PNDR 2014 – 2020, respectiv POPAM 2014 – 2020, pentru finanţarea proiectelor de investiţii sprijinite prin aceste  programe. Garanția se acorda pentru finanțări de până la maxim 3.000.000 EURO,  procentul de garantare fiind de maxim 80%  din finanțarea aprobată, respectiv maxim 2.400.000 EURO.
  • Garantarea finanțărilor pentru GAL-uri în baza OUG 79/2009. FNGCIMM acordă scrisori de garanție în favoarea  AFIR  pentru garantarea  avansului menționat în contractele de finanțare nerambursabilă/actele adiționale încheiate cu beneficiarii publici. Valoarea scrisorii de garanție poate fi de maxim 100% din valoarea avansului pentru contractele finanțate din PNDR 2014-2020.
  • POPAM 2014 – 2020  Garantarea finanțărilor  creditelor acordate de  instituţiile finanţatoare  pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare  al  beneficiarilor POPAM 2014 – 2020,  precum şi pentru dezvoltarea afacerilor  în domeniul  acvaculturii
  • Programul START-UP NATION 2019. Antreprenorii vor putea obține și în cursul anului 2019 fonduri nerambursabile prin intermediul programului Start-up Nation pentru înființarea unor afaceri noi și durabile. Vor fi eligibile pentru a primi un sprijin maxim de 200.000 de lei societățile din spațiul rural sau urban, înființate după data de 31.01.2017, având domenii de activitate precum producție de bunuri, IT, industrii creative sau servicii.
  • Programul INVESTEȘTE ÎN TINE. Persoanele fizice pot accesa un credit pentru o perioada de 10 ani pentru investiția în dezvoltarea personală. FNGCIMM garantează maxim 80% din valoarea creditului, în valoare de 40.000 pentru tineri cu vârsta între 16-26 ani si 35.000 pentru persoane cu vârsta cuprinsă între 26 si 55 de ani. Valorile pot fi suplimentate cu 20.000  în situația în care beneficarul se angajează/este angajat pe perioada derulării creditului.

A doua parte a intâlnirii, se va axa pe discutarea oportunităților și provocărilor cu care se confruntă GAL-urile, respectiv identificarea de soluții concrete în ceea ce privește facilitatea obținerii creditării prin susținerea FNGCIMM.

La eveniment sunt invitați să participe pe lângă reprezentanți ai grupurilor de acțiune locală, ai grupurilor de acțiune locală pentru pescuit și partenerii noștri strategici AFIR, AM-PNDR, POPAM,  APIA, precum și reprezentanți ai instituțiilor de credit, ai autorităților locale, beneficiari publici și privați.

Evenimentul se va desfășura între orele 10:30-13:00, în sala Șemineului din Palatul Magna Curia, Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva,  județul Hunedoara.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.