20 ianuarie 2022 - 03:53

S-au stabilit cuantumurile platilor la subventiile pentru agricultura ecologica

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) achită subvenţii în avans pentru „Măsura 11 Agricultură ecologică  PNDR 2014-2020” (Submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică).

Cuantumul se prezintă astfel: 

P1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică = 293 €/ha; 

P2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologică = 500 €/ha; 

P3 – Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică = 620 €/ha; 

P4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică = 530 €/ha; 

P5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică = 365 €/ha; 

P6 – Pajişti permanente (Sub-pachetul 6.1)  = 143 €/ha, iar (Sub-pachetul 6.2) =  39 €/ha. 

Pentru (Submăsura 11.2) – Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică, cuantumul este următorul: 

P1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică = 218 €/ha; 

P2 – Legume certificate în agricultura ecologică = 431 €/ha; 

P3 – Livezi certificate în agricultura ecologică = 442 €/ha; 

P4 – Vii certificate în agricultura ecologică = 479 €/ha; 

– Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică = 350 €/ha; 

P6 – Pajişti permanente (Sub-pachetul 6.1) = 129 €/ha, iar (Sub-pachetul 6.2) = 73 €/ha.

Cuantumul pentru „Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice PNDR 2014-2020” este următorul: 

M13.1 – plată compensatorie în zona montană – 97 €/ha; 

M13.2 – plată compensatorie pentru alte zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative – 62 €/ha; 

M13.3 – plată compensatorie pentru alte zone afectate de constrângeri specifice – 75 €/ha.

Plăţile compensatorii pentru schemele finanţate din FEADR (Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,6635 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2018.